glIsBuffer - визначає чи ім'я відповідає буферному об'єкту.

C-специфікація

GLboolean glIsBuffer (GLuint buffer) ;

 

Параметри

buffer вказує значення, яке може бути ім'ям буферного об'єкту.

Опис

Функція glIsBuffer повертає GL_TRUE, якщо значення параметру buffer в даний момент являється ім'ям буферного об'єкта. Якщо параметр buffer містить значення 0, або являється ненульовим значенням, яке не відповідє в даний момент буферному об'єкту, або якщо виникає помилка, фукнція glIsBuffer повертає GL_FALSE.

Ім'я повернене за допомогою виклику функції glGenBuffers, але ще не асоційоване з буферним об'єктом за допомого виклику фукнції glBindBuffer не являється ім'ям буферного об'єкту.

Нотатки

Функція glIsBuffer доступна у системі OpenGL версії 1.5 або вище.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо функція glIsBuffer викликається між відповідними викликами функцій glBegin або glEnd.

Перегляньте також

glBindBuffer, glDeleteBuffers, glGenBuffers, glGet

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glIsBuffer.xml