glGetString - повертає рядок, описаний у поточному підключенні OpenGL.

C-специфікація

const GLubyte* glGetString (GLenum name) ;

 

Параметри

name вказує одну символічну константу з GL_VENDOR, GL_RENDERER, GL_VERSION, GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION або GL_EXTENSIONS.

Опис

Функція glGetString повертає вказівник на статичний рядок, який описує деякі аспекти поточного підключення OpenGL, Параметр name може приймати одне з наступних значень:

  • GL_VENDOR. Повертає опис компанії, яка відповідає за цю реалізацію OpenGL. Дане ім'я залишається без змін у всіх випусках.
  • GL_RENDERER. Повертає ім'я відмальовувача. Дане ім'я зазвичай специфічне для поточної конфігурації платформи апаратного забезпечення. Вона залишається без змін крізь усі випуски плати.
  • GL_VERSION. Повертає версію або номер випуску.
  • GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION. Повертає номер версії або випуску для використовуваної мови шейдера.
  • GL_EXTENSIONS. Повертає розділений пробілами список підтримуваних розширень поточної системи OpenGL.

Через те що система OpenGL не включає запити для характеристик ефективності реалізації, деякі програми написані так, що вони розпізнають відомі платформи і модифікують їхній спосіб використання OpenGL, в залежності від відомих характеристик ефективності цих платформ. Рядки GL_VENDOR і GL_RENDERER разом унікально визначають платформу. Вони залишаються сталими в усіх випусках і повинні використовуватися алгоритмами розпізнавання платформи.

Деякі програми потребують використання додаткового функціоналу, який не являється частиною стандарту OpenGL. Даний додатковий функціонал може бути реалізований у якості розширення до стандарту OpenGL. Рядок повернений при передачі параметру GL_EXTENSIONS, являється списком розділеним пробілами підтримуваних розширень OpenGL (імена розширень не містять символу пробілу).

Рядки повернені при передачі параметру GL_VERSION і GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION розпочинаються з номеру версії. Номер версії представлений у одній з двох форм:

головне_число:другорядне_число

головне_число:другорядне_число:номер_випуску

За нею може слідувати специфічна для постачальника інформація. Її формат залежить від реалізації, але пробіл завжди розділяє номер версії і специфічну для постачальника інформацію.

Усі рядки містять завершуючий нульовий символ.

Нотатки

Якщо виникає помилка, функція glGetString повертає значення 0.

Клієнт і сервер можуть підтримувати різні версії і розширення. Функція glGetString завжди повертає сумісний номер версії або список розширень. Номер випуску завжди описує сервер.

Константа GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION доступна у системі OpenGL версій 2.0 або вище.

Помилки

GL_INVALID_ENUM генерується якщо параметр name не містить доступного значення.

GL_INVALID_OPERATION генерується, якщо функція glGetString викликається між відповідними викликами функцій glBegin і glEnd.

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glGetString.xml