glGenBuffers - генерування імен об'єктних буферів.

C-специфікація

void glGenBuffers (GLsizei n,
                   GLuint * buffers) ;

 

Параметри

n вказує кількість імен буферних об'єктів, які потрібно згенерувати.

buffers вказує масив у якому згенеровані імена буферних об'єктів будуть збереженими.

Опис

Функція glGenBuffers повертає n імен буферних об'єктів у масиві buffers. Немає гарантії, що імена будуть складатися з послідовної множити цілих чисел; однак, гарантується, що жоден з повернених імен буде у використанні одразу ж після виклику glGenBuffers.

Імена буферних об'єктів повернені за допомогою виклику glGenBuffers не повертаються наступними її викликами, за винятком попереднього їх видалення за допомогою виклику функції glDeleteBuffers.

Жодні буферні об'єкти являються асоційованими з поверненими імена буферних об'єктів, до моменту їх зв'язування за допомогою виклику функції glBindBuffer.

Нотатки

Функція glGenBuffers доступна у системі OpenGL версії 1.5 або вище.

Помилки

GL_INVALID_VALUE генерується якщо n являється негативним.

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо функція glGenBuffers викликається між відповідними викликами функцій glBegin і glEnd.

Пов'язані параметри

glIsBuffer

Перегляньте також

glBindBuffer, glDeleteBuffers, glGet

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glGenBuffers.xml