glDeleteBuffers - видалення іменованих буферних об'єктів.

C-специфікація

void glDeleteBuffers (GLsizei n,
           const GLuint * buffers) ;

Параметри

n вказує кількість буферних об'єктів, які необхідно видалити.

buffers вказує масив буферних об'єктів, які необхідно видалити

Опис

Функція glDeleteBuffers видає n буферних іменованих об'єктів, значення яких вказані у масиві buffers. Після того як буферний об'єкт є видаленим, він немає вмісту, і його ім'я є доступним для повторного використання (наприклад для glGenBuffers). Якщо буферний об'єкт, який в даний момент зв'язаний є видалений, відбувається зв'язування до 0 (відсутність будь-якого буферного об'єкту, що повертає до використання пам'яті клієнта).

Функція glDeleteBuffers мовчки ігнорує значення 0, і імена, які не відповідають існуючим буферним об'єктам.

Нотатки

Функція glDeleteBuffers доступна у системі OpenGL версії 1.5 або вище.

Помилки

GL_INVALID_VALUE генерується якщо параметр n містить негативне значення.

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо функція glDeleteBuffers викликається між відповідними викликами функцій glBegin і glEnd.

Пов'язані параметри

glIsBuffer

Перегляньте також

glBindBuffer, glGenBuffers, glGet

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glDeleteBuffers.xml