glCullFace - вказує які з-поміж передніх або задніх поверхонь можна відрізати.

C-специфікація

void glCullFace (GLenum mode) ;

 

Параметри

mode вказує чи передні або задні поверхні являються кандидатами на відрізання. Приймаються наступні символічні константи GL_FRONT, GL_BACK і GL_FRONT_AND_BACK. Значення за умовчанням являється GL_BACK.

Опис

Функція glCullFace вказує чи передні або задні поверхні будуть відрізатись (в залежності від параметру mode), якщо увімкнено відрізання поверхонь. За умовчанням, відрізання поверхонь вимкнено. Для увімкнення і вимкнення механізму обрізання поверхонь, викликайте фукнції glEnable і glDisable з аргументом GL_CULL_FACE. До поверхонь входять трикутники, чотирикутники і багатокутники.

Функція glFrontFace вказує, які з поверхонь, що будуються за годинниковою стрілкою чи проти являються передніми чи задніми. Перегляньте glFrontFace.

Нотатки

Якщо mode являється GL_FRONT_AND_BACK, поверхні не відмальовуються, але інші примітиви на подобі точок або ліній - малюються.

Помилки

GL_INVALID_ENUM генерується якщо mode не містить допустимого значення.

GL_INVALID_OPERATION генерується, якщо glCullFace викликається між відповідними викликами glBegin і glEnd.

Пов'язані параметри

glIsEnabled з аргументом GL_CULL_FACE

glGet з аргументом GL_CULL_FACE_MODE.

Перегляньте також

glEnable, glFrontFace

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glCullFace.xml