glColor - встановлення поточного кольору малювання.

C специфікація

void glColor3b (GLbyte red, GLbyte green, GLbyte blue) ;
void glColor3s (GLshort red, GLshort green, GLshort blue) ;
void glColor3i (GLint red, GLint green, GLint blue) ;
void glColor3f (GLfloat red, GLfloat green, GLfloat blue) ;
void glColor3d (GLdouble red, GLdouble green, GLdouble blue) ;
void glColor3ub (GLubyte red, GLubyte green, GLubyte blue) ;
void glColor3us (GLushort red, GLushort green, GLushort blue) ;
void glColor3ui (GLuint red, GLuint green, GLuint blue) ;
void glColor4b (GLbyte red, GLbyte green, GLbyte blue, GLbyte alpha) ;
void glColor4s (GLshort red, GLshort green, GLshort blue, GLshort alpha) ;
void glColor4i (GLint red, GLint green, GLint blue, GLint alpha) ;
void glColor4f (GLfloat red, GLfloat green, GLfloat blue, GLfloat alpha) ;
void glColor4d (GLdouble red, GLdouble green, GLdouble blue, GLdouble alpha) ;
void glColor4ub (GLubyte red, GLubyte green, GLubyte blue, GLubyte alpha) ;
void glColor4us (GLushort red, GLushort green, GLushort blue, GLushort alpha) ;
void glColor4ui (GLuint red, GLuint green, GLuint blue, GLuint alpha) ;

void glColor3bv (const GLbyte * v) ;
void glColor3sv (const GLshort * v) ;
void glColor3iv (const GLint * v) ;
void glColor3fv (const GLfloat * v) ;
void glColor3dv (const GLdouble * v) ;
void glColor3ubv (const GLubyte * v) ;
void glColor3usv (const GLushort * v) ;
void glColor3uiv (const GLuint * v) ;
void glColor4bv (const GLbyte * v) ;
void glColor4sv (const GLshort * v) ;
void glColor4iv (const GLint * v) ;
void glColor4fv (const GLfloat * v) ;
void glColor4dv (const GLdouble * v) ; 
void glColor4ubv (const GLubyte * v) ;
void glColor4usv (const GLushort * v) ;
void glColor4uiv (const GLuint * v) ;

Параметри

red, green, blue - значення, які встановлюють червоний, зелений і синій компоненти поточного кольору. alpha - вказування нового значення коефіцієнту прозорості поточного кольору. Присутній тільки у версіях функції з чотирма параметрами v - вказує вказівник на буфер, який містить вищевказані елементи (елементи нового поточного кольору, і можливо коефіцієнт прозорості)

Опис

Система OpenGL зберігає обидва значення індексу кольору і поточний чотиризначний RGBA-колір. Команда glColor встановлює нове значення поточного RGBA-кольору. Функції glColor мають два можливих варіанти: glColor3 i glColor4. Версії glColor3 безпосередньо встановлюють значення червоного, зеленого і синього компонентів поточного кольору, а значення коефіцієнту прозорості alpha встановлюється у 1 (повна інтенсивність). Варіант функцій glColor4 безпосередньо встановлюють усі чотири значення компонентів поточного кольору. Команди glColor3b, glColor4b, glColor3s, glColor4s, glColor3i i glColor4i отримують три або чотири однобайтових, двобайтових або чотирибайтових цілих числа у якості аргументів. Коли до ім'я функції додається буква v, команди встановлення поточного кольору повинні отримувати вказівники на масив даних значень. Поточні значення кольору зберігаються у вигляді дійсного числа, з невизначеними розмірами мантиси і експоненти. При вказуванні компонентів кольору у вигляді беззнакового цілого, лінійно перетворюються у такі дійсні числа, що найбільше значення типу перетворюється у значення 1.0 (повна інтенсивність), і значення 0 у 0.0 (без інтенсивності). При вказуванні компонентів кольору у вигляді цілих чисел з знаком, вони лінійно перетворюються у дійсні значення, з найбільшим позитивним значенням типу у значення 1.0, а найбільш негативне значення перетворюється у -1.0. (зверніть увагу, що 0 не перетворюється у 0.0). Дійсні і знакові цілі числа не нормуються у проміжок [0;1] перед оновленням поточного кольору. Однак, компоненти кольору нормуються у цей проміжок перед тим, як вони записуються у буфер кольору.

Примітка

Початкове значення поточного кольору являється (1, 1, 1, 1). Поточний колір може бути оновлений у будь-який час. Зокрема, команда glColor може викликатись після виклику команди glBegin i відповідним викликом команди glEnd.

Пов'язані виклики glGet

glGet з аргументом GL_CURRENT_COLOR. glGet з аргументом GL_RGBA_MODE. Перегляньте також glColorPointer, glIndex, glSecondaryColor, Вступ до OpenGL (Open Graphics Library) - відкрита графічна бібліотека Оригінал: https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glColor.xml