Шаблонний клас std::not_equal_to призначений для порівняння двох об’єктів. Клас призначений для створення примірників функціональних об’єктів, тобто таких, які мають перевантажений оператор дужок (виклик функції). Оголошення класу виглядає приблизно наступним чином:
template <class T> struct less:
 binary_function <T,T,bool> 
{
 bool operator() (const T& x, const T& y) const 
 { return x<y ; }
} ;
Перевантажений оператор дужок повертає true, якщо значення параметру x являється меншим ніж значення параметру y, і false у іншому випадку. Щоб використовувати клас, необхідно у код підключити файл functional:
#include <functional> /* усе корисне разом з std::less */

Приклади

Приклад #1

Розглянемо найпростіший приклад використання придекату less - пряме порівняння значень двох змінних.
#include <functional> /* less */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* пишемо усе без std */

/* головна функція програми*/
int main (int argc, char** argv) 
{
 /* створюємо піддослідний примірник класу */
 less <int> dpred ;
 
 /* створюємо змінні для збереження значень */
 int a = 10 ,
   b = a ;
 
 /* тестуємо їхню еквівалентність 
 ** за допомогою примірника less */
 cout << a << " < " << b << " : " << dpred (a, b) << endl ;
 
 /* змінюємо значення змінних */
 a -- ;
 b ++ ;
 
 /* повторно тестуємо відношення змінних */
 cout << a << " < " << b << " : " << dpred (a, b) << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми: cpp_std_less_sample1-cxx

Приклад #2

Розглянемо складніший приклад використання предикату less разом з алгоритмом max_element. Максимальний елемент будемо шукати у контейнері std::vector.
#include <functional> /* less */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
#include <vector> /* контейнер вектор */
#include <algorithm> /* алгоритм search */
using namespace std ; /* пишемо усе без std */

/* головна функція програми*/
int main (int argc, char** argv) 
{
 /* створюємо піддослідний примірник класу */
 less <int> dpred ;
 
 /* створюємо тестовий вектор, який буде 
 ** вміщувати послідовність символів */
 vector <int> test ;
 
 /* заповнюємо вектор послідовністю 
 ** чисел від 0 до 19 включно */
 for (unsigned int iter=0; iter<20; ++iter)
 { test.push_back (iter) ; cout << iter << "; " ; }
 cout << endl ;
 
 /* виконуємо пошук елемента найбільшого елемента
 ** з допомогою використання нашого придекату */
 vector<int>::iterator iter = max_element (test.begin(), test.end(), dpred) ;
 
 /* Перевіряємо результат пошуку і виводимо 
 ** відповідне повідомлення у термінал */
 /* Увага! Кирилиця може некоректно відображатись у терміналі */
 if (iter!=test.end())
 { cout << "Знайдено елемент: " << *iter << endl ; }
 else
 { cout << "Не знайдено елемента." << endl ; }
 
 return 0 ;
}
Вивід програми: cpp_std_less_sample2-cxx
Категорії: