Шаблонна функція std::max_element призначена для пошуку максимального елементу у послідовності обмеженій переданими їй ітераторами. Оголошення виглядає наступним чином:
template <class ForwardIterator>
ForwardIterator max_element (ForwardIterator begin, ForwardIterator end) ;
Параметри begin і end обмежують послідовність елементів, в яких функція max_element буде виконувати пошук. Повертає функція ітератор, який вказує на елемент з найменшим значенням у проміжку [begin, end).

Приклад

Розглянемо найпростіший приклад використання даного алгоритму - пошук найбільшого елементу серед масиву цілих чисел.
#include <algorithm> /* усі корисні алгоритми включно з max_element */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* друкуємо усе без std */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 /* створюємо піддослідний масив цілих чисел і визначаємо його довжину */
 int iArray [] = {5,6,1,56,7,234,7,8,45,65,87} ;
 int iLen = sizeof (iArray)/sizeof(iArray[0]) ;

 /* виконуємо пошук максимального елементу у масиві */
 int* result = max_element (iArray, iArray+iLen) ;

 /* перевіряємо результат і виводимо відповідне повідомлення */
 if (result>=iArray && result<=(iArray+iLen))
 {
  cout << "Знайдено елемент: " << *result << endl ;
 }
 else
 {
  cout << "Не знайшов елемента!" << endl ;
 }
 
 return 0 ;
}
Вивід програми: cpp_std_max_element_sample1-cxx_demo_program_output