Привіт усім! В даній статті висвітлений алгоритм std::find з бібліотеки C++ STL.
template <class InputIterator, class T>
InputIterator find (InputIterator begin, InputIterator end, const T& val) ;
std::find це алгоритм STL, який призначений для пошуку елементів на проміжку вказаного ітераторами [begin, end) за допомогою оператора "==". За своєю роботою і часом роботи подібний до лінійного пошуку. Перші два ітрератори призначені для обмежування проміжку, в якому буде виконуватися пошук елемента з значенням val. В результаті своєї роботи, алгоритм повертає ітератор, який вказує на перший знайдений елемент послідовності з значенням val, або end, якщо елемент не знайдено.

Приклади

Приклад #1

Розглянемо найпростіший приклад використання алгоритму find - пошук символа у об'єкті класу string.
#include <algorithm> /* усі алгоритми включно з find */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
#include <string> /* клас string */
using namespace std ; /* пищемо усе без std */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 /* створюємо тестовий рядок символів 
 ** на якому будемо виконувати досліди */
 string example = "This is example string from www.kytok.org.ua." ;
 /* буква, яку будемо шукати у рядку */
 char s_char = 'w' ;
 
 /* ітератор, який буде вказувати на знайдений елемент */
 string::iterator result ;
 
 /* виконуємо пошук значення, яке міститься у 
 ** s_char у рядку символів починаючи 
 ** від початку послідовності до кінця */
 result = find (example.begin (), example.end (), s_char) ;
 
 /* перевіряємо, що повернув алгоритм */
 if (result!=example.end())
 {
  /* у разі успіху */
  cout << "Char '" << s_char << "' was found" << endl ;
 }
 else
 {
  /* у випадку не знайденого елемента */
  cout << "Didn`t find char '" << s_char << "' in string." << endl ;
 }
 
 return 0 ;
}
Після компілювання і виконання даної програми у вікні терміналу можна побачити наступне:

cpp_std_find_sample1-cxx_demo_program_find_example_output

Приклад #2

Розглянемо складніший приклад. Створимо програму, подібну з статті "Обчислення кількості входжень символів у рядку", тобто реалізуємо обрахунок кількості примірників символа у рядку символів. До слова, даний функціонал реалізовує алгоритм std::count.
#include <algorithm> /* усі алгоритми включно з find */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
#include <string> /* клас string */
using namespace std ; /* пищемо усе без std */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 /* створюємо тестовий рядок символів 
 ** на якому будемо виконувати досліди */
 string example = "This is example string from www.kytok.org.ua." ;
 /* буква, яку будемо шукати у рядку */
 char s_char = 'w' ;
 
 /* ітератор, який буде вказувати на знайдений елемент */
 string::iterator si = example.begin () ;
 /* змінна буде містити кількість 
 ** символів s_char у рядку example */
 unsigned int cnt = 0 ;
 
 /* в циклі використовуємо алгоритм find для 
 ** знаходження примірника символу, 
 ** який міститься у змінній s_char */
 while ( (si=find(si, example.end(), s_char)) < example.end() )
 {
  /* збільшуємо кількість на одиницю */
  ++ cnt ;
  /* інкрементуємо ітератор, щоб не виник безкінечний цикл, 
  ** тобто зменшуємо проміжок пошуку на один елемент 
  ** (який знайдений і нього вказує si) */
  ++ si ;
 }
 
 /* виводимо у термінал повідомлення з кількістю входжень */
 cout << "In string \"" 
    << example << "\" char '" 
    << s_char 
    << "' happens " << cnt << " times." << endl ;
 
 return 0 ;
}
Виконуємо дану програму у терміналі і отримуємо наступне: cpp_std_find_sample-cxx_demo_program_for_find_algorithm_with_chars_count