C++ std::num_put (клас форматування чисел) post thumbnail
Сторінка описує клас std::num_put з бібліотеки STL C++, який призначений для роботи з числами.