Доброго дня усім. Сьогодні ми спробуєм розглянути мінімальний базис знань, необхідних для написання програм на С++. І найперше, що Я хотів вам розказати, це куди писати чи вставляти свій новий код. Свій новий код необхідно вставляти в головну функцію програми - "main". Тобто:
int main(int argc, char** argv)
{

   //вставляємо свій код сюди

   return 0 ;
}
Тобто вам необхідно запустити своє улюблене середовище розробки, створити новий проект (бажано вибрати "консольна програма") і, якщо середовище само згенерувало дану функцію, друкувати код між двома фігурними дужками (як показано у прикладі вище), а якщо середовище не генерую дану функцію - скопіювати чи набрати її самостійно. З концепцією функцій ми познайомися пізніше в даній статті.

Типи даних

У С++ є декілька вбудованих типів даних, без яких ми собі не уявляємо наше повсякденне життя. До них відносять:
 • char - символьний тип (зберігає один символ);
 • bool - булевий тип (зберігає значення "true" і "false")
 • short - ціле число (зберігає одну цілу цифру з малою потужністю типу)
 • int - ціле число (зберігає одну цілу цифру)
 • float - дійсне число (зберігає одне число з плаваючою крапкою)
 • double - дійсне число з подвійною точністю (те саме що і float, але більша потужність типу).
Дані типи сортовані по зростанню використання пам'яті. Наприклад (на моїй 32-х розрядній системі), char займає тільки один байт і максимальна кількість значень, які можна записати в змінну даного типу складає 28=256 значень, а для типу int - 4 байти, що займає 232=4294967296 значень. Щоб перевірити, скільки пам'яті використовує кожен тип можна скористатися наступною програмою:
#include <iostream>
using namespace std ;

int main (int argc, char** argv)
{
  cout << "тип char займає " << sizeof (char) << " байти\n" ;
  cout << "тип short займає " << sizeof (short) << " байти\n" ;
  cout << "тип int займає " << sizeof (int) << " байти\n" ;
  cout << "тип float займає " << sizeof (float) << " байти\n" ;
  cout << "тип double займає " << sizeof (double) << " байти\n" ;
  
  return 0 ;
}
Для моєї системи, після компілювання і виконання даної програми, вивід у термінал буде наступним: type_check_cxx_execute Щоб оголосити змінну будь-якого типу необхідно скористатися наступним синтаксисом: <необхідний_тип> <назва_змінної>; Наприклад, наступна програма оголошує змінну цілого числа (int), числа з плаваючою крапкою (double) і масива символів (char) розміром 256 значень.
int main (int argc, char** argv) //головна функція програми
{
  int a ; //ціле число
  double b ; //число з мантисою
  char message[256] ; //масив символів
  
  return 0 ; //виходимо з програми
}
У C++ є ще декілька ключових слів для модифікування типів (unsigned, volatile, long), але Вам необхідно спочатку вивчити базові типи і загальний синтаксис С++.

Оператори вибору

У С++ є три типи операторів: if-оператор; switch-оператор; і оператор "?:;". Оператор вибірки має наступний синтаксис:
if ( /* умова*/ )
{
  // команди, якщо справджується умова
}
else
{
  // команди, якщо умова не справджується
}
Наприклад, розглянемо наступну програму:
#include //вивід на екран
#include //для типу string
using namespace std; //використовуємо простір імен
 
int main (int argc, char** argv) //головна функція програми
{
  std::string uname ; //оголошуємо рядкову змінну
  
  std::cout << "Введіть своє ім'я: " ; //виводимо повідомлення на екран
  
  cin >> uname ; //зчитуємо ім'я користувача
  
  if (uname=="Юрій") //оператор і умова
  {
    cout << "Привіт, Юрій\n" ;
  }
  else
  {
    cout << "Привіт, незнайомець\n" ;
  }
  
  return 0 ; //виходимо з програми
}
Після компілювання і виконання наступної програми в консолі, ми побачимо наступне: if_operator_example Оператор switch призначений для множинної вибірки значень. Його синтаксис наступний:
switch (/* змінна*/)
{
  case /* можливе_значеня-1 */ :
    /* Ваші команди для даного значення */ ;
    break ;
    
  case /* можливе_значеня-2 */ :
    /* Ваші команди для даного значення */ ;
    break ;
    
  /* ... */
  
  default :
    /* Ваші команди для значення, яке ви не врахували */ ;
}
Наприклад, розглянемо програму, яка зчитує номер місяця і виводить на екран його назву:
#include <iostream> //для виводу на екран
#include <string> //тип string
using namespace std; //використовуємо простір імен

int main (int argc, char** argv) //головна функція програми
{
  int month = 0 ; //цілочисельна змінна 

  std::cout << "Введіть номер місяця: " ; //виводимо на екран повідомлення
  
  cin >> month ; //зчитуємо номер місяця

  switch (month) //оператор вибірки
  {
    case 1: //для першого місяця
      cout << "Січень\n" ; //виводимо повідомлення
      break ; //вихід з оператора
    case 2:
      cout << "Лютий\n" ;
      break ;
    case 3:
      cout << "Березень\n" ;
      break ;
    case 4:
      cout << "Квітень\n" ;
      break ;
    case 5:
      cout << "Травень\n" ;
      break ;
    case 6:
      cout << "Червень\n" ;
      break ;
    case 7:
      cout << "Липень\n" ;
      break ;
    case 8:
      cout << "Серпень\n" ;
      break ;
    case 9:
      cout << "Вересень\n" ;
      break ;
    case 10:
      cout << "Жовтень\n" ;
      break ;
    case 11:
      cout << "Листопад\n" ;
      break ;
    case 12:
      cout << "Грудень\n" ;
      break ;

    default :
      cout << "Такого місяця немає!\n" ;
  }

  return 0;
}
Після компілювання і виконання у терміналі даної програми ми отримаємо наступне: switch-operator Оператор "?:" в основному корисний через свою можливість повертати значення на відміну від оператора if. Його синтаксис наступний:
/* умова */ ? /* команди1 */ : /* команди2 */ ;
Якщо умова справджується, виконуються команди з блоку "команди1", а якщо умова не справджується - воконуються операції з блоку "команди2". Наприклад розглянемо наступну програму:
int main(int argc, char** argv)
{
  bool a ; //оголошуємо булеву змінну 

  a = 2<1 ? true : false ; //обчислення оператором вибірки
  
  return 0; //виходимо з програми
}
Очевидно, що у програмі в змінну а запишеться false, оскільки 1 завжди менше від 2, тобто умова не справджується і оператор повертає значення з свого другого блоку.

Цикли

Є три типи циклів: цикл з передумовою (while), цикл з післяумовою (do while) і цикл з визначеною кількістю ітерацій (цикл for). Для циклу з передумовою синтаксис буде наступним:
while (/* умова */)
{
  // команди для повторення
}
Наприклад, розглянемо програму, яка виводить числа від 1 до 10 у вікно консолі:
#include <iostream> //для виводу повідомлень
using namespace std; //використовуємо простір імен

int main(int argc, char** argv) //головна функція програми
{
  int i = 1 ; //цілочисельна змінна
  
  while (i<=10) //цикл і умова
  {
    cout << i++ << " " ; //виводимо на екран
  }
  
  return 0 ; //виходимо з програми
}
Вивід буде наступним: while Перевага циклу з післяумовою полягає у тому, що його дії виконаються хоча б один раз. Його синтаксис наступний:
do
{
  // дії для повторення
} while (/* умова */) ;
Розглянемо наступну програму:
#include <iostream> //для виводу на екран
#include <string> //для типу string
using namespace std; //використовуємо простір імен

int main ()
{
  string command ; //змінна типу string
  
  do //початок циклу
  {
    cout << "enter command: " ; //виводимо запрошення на ввід команди
    cin >> command ; //зчитуємо команду в буфер

    //ось тут обробка Ваших команд операторами вибірки
  } 
  while (command!="exit" && command!="quit") ; //цикл і умова
  
  return 0 ; //виходимо з програми
}
При її виконанні в командному інтерпретаторі, ми отримаємо наступне: do_while Синтаксис третього типу виглядає наступним чином:
for (<попередні умови і оголошення>; <умова циклу>; <дія на кожній ітерації>)
{
  /* команди на виконання */
}
Приклад використання циклу:
#include //для виводу на екран
#include //для типу string
using namespace std; //використовуємо простір імен

int main (int argc, char** argv) //головна функція програми
{
  string str = "world wide" ; //оголошуємо змінну і записуємо в неї слова
  int cnt = 0; //оголошуємо обрахункову змінну
  
  for (int i=0; i<str.size(); ++i) //початок циклу
  {
    if (str[i]=='w') //перевіряємо рівність значевння букві 'w'
    {
      ++cnt; //обраховуємо скільки разів зустрічається буква 'w' у словах
    }
  }
  
  //виводимо результат на екран
  cout << "Буква '" << "w" << "' зустрічається у слові '" 
     << str << "' " << cnt << " раз\n" ; 
  
  return 0 ; //вихід з програми
}
Після виконання програми на екрані ми побачимо наступне: for

Додаткові можливсті мови

До додаткових можливостей мови можна віднести перш за все функції. Функції використовуються коли у програмі часто зустрічається певний код, який, для лаконічності, можна віднести у окремі підпрограму - функцію. Синтаксис функції:
/* тип_повернення */ /* назва_функції */ (/* параметри_функції_через_кому*/)
{
  //код функції...

  return /* тип_повернення */ ;
}
Розглянемо наступний приклад використання функції
#include <iostream> //для виводу на екран
#include <string> //для типу string
using namespace std; //використовуємо простір імен

void print_to_screen (double a) // оголошуємо функцію виведення на екран
{
  cout << "Моє число = " << a << endl ; // виводимо повідомлення
  
  return ; //повертаємо ніщо (void - пустий тип)
}

int main (int argc, char** argv) //головна функція програми
{    
  double z = 230.5 ; // оголошуємо змінну і зберігаємо у неї значення
  
  print_to_screen (z) ; //викликаємо функцію 
  
  z = 5.5 ; //Змінюємо значення змінної z
  
  print_to_screen (z) ; //викликаємо функцію 
  
  return 0 ; //вихід з програми
}
При виконанні програми ми отримаємо: function Іншою корисною якістю С++ являються класи. Класи - це основа парадигми об'єктно-орієнтованого програмування (ООП). Вони являються зручним способом організації коду, особливо для великих програм. Тільки завдяки класам, Ви можете програмувати на рівні коду "world.create()", або ж робити асемблерні вставки за допомогою оператора __asm__, завдяки успадкуванні якостей мови С. Основний синтаксис оголошення класу у С++ наступний:
class /* назва_класу */
{

  public:
  
    //загальнодоступні функції (ментоди) і поля (змінні)
  
  private:
    
    // недоступні поза межами класу поля і методи

} ;
Розглянемо приклад використання класу:
#include <iostream>
using namespace std;

class Human
{

  public:
  
    int age() { return years ; }
    void set_age( int a) { years = a ; }
  
    Human () { years = 0 ; }
    
  private:
    
    int years ; 
} ;

int main (int argc, char** argv) 
{

  Human Andriy;
  
  Andriy.set_age(45) ; 
  
  cout << "Вік Андрія складає " << Andriy.age() << endl ;
  
  return 0 ;
}
Після виконання програми, ми можемо побачити наступне: class_use Самі класи С++ мають ще безліч корисних функцій, на подобі дочірніх класів, віртуальних функцій і класів, і багато чого іншого. Окрім звичайних класів, С++ також має шаблонні функції і шаблонні класи, але все це виходить за межі даної статті. В даній статті Ви познайомилися з основними частинами мови для написання найпростіших програм. Якщо Ви бажаєте глибше розуміти синтаксис і симантику мови, Вам необхідно прочитати не одну книгу і статтю, особливо книги її творця - Б'ярна Страуструпа.