Привіт усім. Сьогодні ми поговоримо про швидке виконання запитів в системі керування базами даних PostgreSQL. Запити виконуватимемо за допомогою функцій PQprepeare і PQexecPrepeared, які являються складнішими у використанні по відношенню до звичної нам функції PQexec (стаття “Взаємодія програми з PostgreSQL”). В кінці статті ми порівняємо швидкість виконання запитів.

Функції

Вся суть наступних функцій зводиться до того, що PostgreSQL інтерпретує, підготовлює і планує запити тільки один раз, замість множинних виконань даних дій при використанні функції PQexec. PQprepeare призначена для створення системою PostgreSQL підготовленого запиту для пізнішого його множинного виконання за допомогою PQexecPrepeared. Її оголошення виглядає наступним чином:
PGresult *PQprepare (PGconn *conn,
           const char *stmtName,
           const char *query,
           int nParams,
           const Oid *paramTypes) ;
Де:
 • conn — вказівник на дескриптор підключення до бази, створений за допомогою функції PQconnectdb;
 • stmtName — ідентифікатор підготовленого запиту в якості рядка символів, за яким буде ідентифікуватись потрібний запит; якщо даний параметр пустий — буде створений неназваний підготовлений запит або замінений існуючий; якщо даний ідентифікатор вже створено в системі — функція повертає помилку;
 • query — запит, який буде підготовляти PostgreSQL для множинного виконання;
 • nParams — кількість параметрів, які будуть передаватись підготовленому запиту; усі параметри, як буде показано в прикладі, потрібно вказувати у формі $1..$N для параметрів під номером 1 до N у самому запиті (змінна query);
 • paramTypes — типи параметрів у формі їх OID; цей параметр може бути 0 для автоматичного присвоювання їм текстового формату.
PQexecPrepeared призначена для виконання попередньо підготовленого запиту. Її оголошення виглядає наступним чином:
PGresult *PQexecPrepared (PGconn *conn,
             const char *stmtName,
             int nParams,
             const char * const *paramValues,
             const int *paramLengths,
             const int *paramFormats,
             int resultFormat) ;
Де:
 • conn — які і в усіх інших функціях, вказівник на дескриптор підключення до бази, створений за допомогою функції PQconnectdb;
 • stmtName — ідентифікатор необхідного підготовленого запиту в якості рядка символів;
 • nParams — кількість параметрів, які передаються даному запиту;
 • paramValues — значення параметрів, які передаються підготовленому запиту;
 • paramLengths — довжина кожного рядка символів, які представляють значення параметрів запиту; ці значення ігноруються для параметрів NULL і текстових параметрів; даний вказівник на масив може мати значення NULL, якщо запиту не передаються бінарні значення;
 • paramFromats — значення масиву на який вказує даний вказівник, пояснюють тип параметрів, які передаються підготовленого запиту: 0 — для тексту, і 1 — для бінарного значення;
 • resultFormat — значення даного параметра функції вказує чи результат виконання запиту повинен бути в текстовому (0) чи в бінарному (1) форматі.

Програма

Для демонстраційної програми візьмемо умови і частинку коду з попередньої статті “Взаємодія програми з PostgreSQL”, але замінимо виклик функції PQexec на аналогічні виклики функцій PQprepeare і PQexecPrepeared.
#include <iostream> /* I/O */
#include <string> /* string */
#include <libpq-fe.h> /* функції для PostgreSQL */
using namespace std ; /* використовуємо простір імен std */


/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv) 
{
  /* дескриптор підключення PostgreSQL */
  PGconn * connection ; 
  
  /* інформація про підключення */
  string conn_info = "user=postgres password=MyBigSecret "
            "dbname=pgtestdb port=5432 host=localhost" ;
            
  /* буфер повідомлення про помилку */
  string err_msg ;
  
  /* виводимо повідомлення про спробу підключення */
  cout << "Trying to connect to database\n" ;
  
  /* підключення і створення нового дескриптору */
  connection = PQconnectdb(conn_info.c_str()) ;
  
  /* перевіряємо, чи все в порядку */
  if (PQstatus(connection)!=CONNECTION_OK)
  {
    /* якщо виникли проблеми - виводимо повідомлення */
    err_msg = PQerrorMessage (connection) ;
    cout << "Fail to connect to database: " << err_msg << endl ;
    
    /* і завершуємо виконання програми */
    return 0 ;
  }
  
  /* виводимо повідомлення про успішне підключення */
  cout << "Connected\n" ;
  
  /* змінна-дескриптор виконання запиту */
  PGresult * result ;
  
  /* створюємо ідентифікатор підготовленого запиту */
  string stmt1n = "query_one" ;
  
  /* створюємо підготовлений запит */
  result = PQprepare (connection,
            stmt1n.c_str (),
            "SELECT * FROM testtable ;",
            0,
            NULL) ;
  
  /* перевіряємо успішність виконання функції */
  if (PQresultStatus(result)!=PGRES_COMMAND_OK && 
    PQresultStatus(result)!=PGRES_TUPLES_OK)
  {
    /* якщо сталась помилка отримуємо текст помилки */
    err_msg = PQerrorMessage (connection) ;
    /* виводимо її на екран*/
    cout << "Fail to execute query:" << err_msg << endl ;
    
    /* завершуємо виконання програми */
    return 0 ;
  }
  
  /* очищуємо результат */
  PQclear (result) ;
  
  /* довжина параметрів */
  int pLen = 0 ;
  /* формат параметрів */
  int pFor = 0 ;
  
  /* виконуємо підготовлений запит */
  result = PQexecPrepared (connection,
               stmt1n.c_str (),
               0,
               NULL,
               &pLen,
               &pFor,
               0) ;
  
  /* перевіряємо успішність виконання запиту */
  if (PQresultStatus(result)!=PGRES_COMMAND_OK && 
    PQresultStatus(result)!=PGRES_TUPLES_OK)
  {
    /* якщо сталась помилка отримуємо текст помилки */
    err_msg = PQerrorMessage (connection) ;
    
    /* виводимо її на екран*/
    cout << "Fail to execute query:" << err_msg << endl ;
    
    /* завершуємо виконання програми */
    return 0 ;
  }
  
  /* виводимо повідомлення про те, що наступні дані - це */
  /* результат виконання запиту */
  cout << "Table rows:\n" ;
  
  /* виводимо дані полів відділяючи їх символом "|" */
  for (unsigned int iter=0; iter<PQntuples(result); ++iter)
  {
    for (unsigned int jter=0; jter<PQnfields(result); ++jter)
    {
      cout << PQgetvalue (result, iter, jter) << "|" ;
    }
    
    /* новий рядок відділяє записи */
    cout << endl ;
  }
  
  /* виводимо повідомлення про закриття підключення до PostgreSQL */
  cout << "Closing connection\n" ;
  
  /* очищаємо дескриптор виконання запиту і його дані */
  PQclear (result) ;
  
  /* закриваємо підключення до СКБД */
  PQfinish (connection) ;
 
  /* завершуємо виконання програми */  
  return 0 ;
}
Після компілювання програми і її виконання можна побачити результат: simple_compile_and_execute Тепер розглянемо складніший випадок — запит з параметром. Виберемо з таблиці лише певний запис за його унікальним ідентифікатором по полю “id”. Програма, яка задовльняє такі умови може виглядати наступним чином:
#include <iostream> /* I/O */
#include <string> /* string */
#include <libpq-fe.h> /* функції для PostgreSQL */
using namespace std ; /* використовуємо простір імен std */


/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv) 
{
  /* дескриптор підключення PostgreSQL */
  PGconn * connection ; 
  
  /* інформація про підключення */
  string conn_info = "user=postgres password=MyBigSecret "
            "dbname=pgtestdb port=5432 host=localhost" ;
            
  /* буфер повідомлення про помилку */
  string err_msg ;
  
  /* виводимо повідомлення про спробу підключення */
  cout << "Trying to connect to database\n" ;
  
  /* підключення і створення нового дескриптору */
  connection = PQconnectdb(conn_info.c_str()) ;
  
  /* перевіряємо, чи все в порядку */
  if (PQstatus(connection)!=CONNECTION_OK)
  {
    /* якщо виникли проблеми - виводимо повідомлення */
    err_msg = PQerrorMessage (connection) ;
    cout << "Fail to connect to database: " << err_msg << endl ;
    
    /* і завершуємо виконання програми */
    return 0 ;
  }
  
  /* виводимо повідомлення про успішне підключення */
  cout << "Connected\n" ;
  
  /* змінна-дескриптор виконання запиту */
  PGresult * result ;
  
  /* створюємо ідентифікатор підготовленого запиту */
  string stmt1n = "query_one" ;
  
  /* створюємо підготовлений запит */
  result = PQprepare (connection,
            stmt1n.c_str (),
            "SELECT * FROM testtable ;",
            0,
            NULL) ;
  
  /* перевіряємо успішність виконання функції */
  if (PQresultStatus(result)!=PGRES_COMMAND_OK && 
    PQresultStatus(result)!=PGRES_TUPLES_OK)
  {
    /* якщо сталась помилка отримуємо текст помилки */
    err_msg = PQerrorMessage (connection) ;
    /* виводимо її на екран*/
    cout << "Fail to execute query:" << err_msg << endl ;
    
    /* завершуємо виконання програми */
    return 0 ;
  }
  
  /* очищуємо результат */
  PQclear (result) ;
  
  /* довжина параметрів */
  int pLen = 0 ;
  /* формат параметрів */
  int pFor = 0 ;
  
  /* виконуємо підготовлений запит */
  result = PQexecPrepared (connection,
               stmt1n.c_str (),
               0,
               NULL,
               &pLen,
               &pFor,
               0) ;
  
  /* перевіряємо успішність виконання запиту */
  if (PQresultStatus(result)!=PGRES_COMMAND_OK && 
    PQresultStatus(result)!=PGRES_TUPLES_OK)
  {
    /* якщо сталась помилка отримуємо текст помилки */
    err_msg = PQerrorMessage (connection) ;
    
    /* виводимо її на екран*/
    cout << "Fail to execute query:" << err_msg << endl ;
    
    /* завершуємо виконання програми */
    return 0 ;
  }
  
  /* виводимо повідомлення про те, що наступні дані - це */
  /* результат виконання запиту */
  cout << "Table rows:\n" ;
  
  /* виводимо дані полів відділяючи їх символом "|" */
  for (unsigned int iter=0; iter<PQntuples(result); ++iter)
  {
    for (unsigned int jter=0; jter<PQnfields(result); ++jter)
    {
      cout << PQgetvalue (result, iter, jter) << "|" ;
    }
    
    /* новий рядок відділяє записи */
    cout << endl ;
  }
  
  /* виводимо повідомлення про закриття підключення до PostgreSQL */
  cout << "Closing connection\n" ;
  
  /* очищаємо дескриптор виконання запиту і його дані */
  PQclear (result) ;
  
  /* закриваємо підключення до СКБД */
  PQfinish (connection) ;
 
  /* завершуємо виконання програми */  
  return 0 ;
}
Після компілювання і виконання даної програми ми отримаємо: complicated_PQexecPrepeared_result

Порівняння швидкості виконання запитів

Тепер спробуємо порівняти швидкість виконання запитів функцій PQexec і PQprepeare разом з PQexecPrepeared. Функцію отримання системного часу в секундах використаємо з статті “CGI програми на C++”. Вона буде виглядати наступним чином:
#include <iostream> /* I/O */
#include <string> /* string */
#include <libpq-fe.h> /* функції для PostgreSQL */
#include <functional>
#include <numeric>
#include <algorithm>
#include <sys/time.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <vector>
#include <fstream>
using namespace std ; /* використовуємо простір імен std */

/* кількість перевірок кожного з інтерфейсів */
const unsigned int TIMES = 10000 ;

/* Функція яка повертає секунди разом з мікросекундами */
/* 1 c = 1.0 * 10+E6 мс*/
double get_secs () ;

/* перевірити запит query times разів і записати час виконання в delta_times 
** за допомогою простої функції PQexec */
int check_pqexec (PGconn* connection, 
         const char* query, 
         unsigned int times,
         vector <double>& delta_times) ;

/* перевірити запит query times разів і записати час виконання в delta_times 
** за допомогою складного інтерфейсу libpq */
int check_pqprepeared (PGconn* connection, 
            const char* query, 
            unsigned int times,
            vector <double>& delta_times) ;
            
/* функція, яка зберігає результати тестів в файлі "result.html"
** в зручному табличному представленні */
void save_result (vector<double>& simple, vector<double>& complex) ;

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv) 
{
  /* дескриптор підключення PostgreSQL для простого інтерфейсу */
  PGconn * cfsimple ;
  /* дескриптор підключення PostgreSQL для складного інтерфейсу */
  PGconn * cfcomplex ;
  
  /* інформація про підключення */
  string conn_info = "user=postgres password=MyBigSecret "
            "dbname=pgtestdb port=5432 host=localhost" ;
            
  /* буфер повідомлення про помилку */
  string err_msg ;
  
  /* вектори, в яких будемо утримувати час роботи кожного з інтерфейсу */
  vector<double> dt_simple, dt_complex ;
  
  /* резервуємо пам'ять для TIMES перевірок і результатів */
  dt_simple.reserve (TIMES) ;
  dt_complex.reserve (TIMES) ;
  
  string query = "SELECT * FROM testtable ;" ;
  
  /* виводимо повідомлення про спробу підключення */
  cout << "Trying to connect to database for simple interface\n" ;
  
  /* підключення і створення нового дескриптору */
  cfsimple = PQconnectdb (conn_info.c_str()) ;
  cfcomplex = PQconnectdb (conn_info.c_str()) ;
  
  /* перевіряємо, чи все в порядку */
  if (PQstatus(cfsimple)!=CONNECTION_OK)
  {
    /* якщо виникли проблеми - виводимо повідомлення */
    err_msg = PQerrorMessage (cfsimple) ;
    cout << "Fail to connect to database: " << err_msg << endl ;
    
    /* і завершуємо виконання програми */
    return 0 ;
  }

  if (PQstatus(cfcomplex)!=CONNECTION_OK)
  {
    /* якщо виникли проблеми - виводимо повідомлення */
    err_msg = PQerrorMessage (cfcomplex) ;
    cout << "Fail to connect to database: " << err_msg << endl ;
    
    /* і завершуємо виконання програми */
    return 0 ;
  }
  
  cout << "Connected\n" ;
  
  /* перевіряємо простий інтерфейс */
  cout << "Checking simple...\n" ;
  if (check_pqexec (cfsimple, query.c_str(), TIMES, dt_simple)!=0)
  { return 0 ; }
  
  /* перевіряємо складний інтерфейс */
  cout << "Checking complex...\n" ;
  if (check_pqprepeared (cfcomplex, query.c_str(), TIMES, dt_complex)!=0)
  { return 0 ; }
  
  cout << "Saving result\n" ;
  
  /* зберігаємо результат */
  save_result (dt_simple, dt_complex) ;
  
  cout << "Finish\n" ;
  
  /* закриваємо підключення до СКБД */
  PQfinish (cfsimple) ;
  PQfinish (cfcomplex) ;
 
  /* завершуємо виконання програми */  
  return 0 ;
}

double get_secs ()
{
  static struct timeval value ;
  
  /* обнуляємо пам'ять структури */
  memset ((void*)&value, 0, sizeof (timeval)) ;

  /* отримуємо значення секунд і мікросекунд */
  if (gettimeofday (&value, NULL)==0)
  {
    /* повертаємо значення мікросекунд */
    return ((double)value.tv_sec) + (((double)value.tv_usec) / 1000000.0) ;
  }
  else
  {
    /* в разі помилки */
    perror("get_secs FAIL : getttimeofday()") ;
    return -1 ;
  }

  /* сюди ніколи не доберемось */
  return -1 ;
}

int check_pqexec (PGconn* connection, 
         const char* query, 
         unsigned int times,
         vector <double>& delta_times)
{
  /* змінна-дескриптор виконання запиту */
  PGresult * result ;
  
  /* час перед виконанням запиту */
  double prev = 0.0 ;
  /* час після виконання запиту */
  double curr = 0.0 ;
  
  /* буфер повідомлення про помилку */
  string err_msg ;
  
  for (unsigned int iter=0; iter<times; ++iter)
  {
    prev = get_secs () ;
    
    /* виконуємо SQL-запит */
    result = PQexec (connection, query) ;
    
    curr = get_secs () ;
    
    
    /* перевіряємо чи все в порядку */
    if (PQresultStatus(result)!=PGRES_COMMAND_OK && 
      PQresultStatus(result)!=PGRES_TUPLES_OK)
    {
      /* якщо сталась помилка отримуємо текст помилки */
      err_msg = PQerrorMessage (connection) ;
      /* виводимо її на екран*/
      cout << "Fail to execute SQL query:" << err_msg << endl ;
      
      /* завершуємо виконання програми */
      return -1 ;
    }
    
    delta_times.push_back (curr - prev) ;
  }
  
  return 0 ;
}

int check_pqprepeared (PGconn* connection, 
            const char* query, 
            unsigned int times,
            vector <double>& delta_times)
{
  /* змінна-дескриптор виконання запиту */
  PGresult * result ;
  
  /* буфер повідомлення про помилку */
  string err_msg ;
  
  string stmt1n = "query_one" ;
  
  /* підготовлюємо запит */
  result = PQprepare(connection,
            stmt1n.c_str (),
            query, 
            0,
            NULL) ;
            
  /* перевіряємо успішність виконання функції */
  if (PQresultStatus(result)!=PGRES_COMMAND_OK && 
    PQresultStatus(result)!=PGRES_TUPLES_OK)
  {
    /* якщо сталась помилка отримуємо текст помилки */
    err_msg = PQerrorMessage (connection) ;
    
    /* виводимо її на екран*/
    cout << "Fail to execute query:" << err_msg << endl ;
    
    /* завершуємо виконання програми */
    return -1 ;
  }
  
  /* очищуємо дескриптор результату */
  PQclear (result) ;
  
  int pLen = 0 ;
  int pFor = 0 ;

  /* час перед виконанням запиту */
  double prev = 0.0 ;
  /* час після виконання запиту */
  double curr = 0.0 ;
  
  for (unsigned int iter=0; iter<times; ++iter)
  {
    /* отримуємо системний час перед виконанням запиту */
    prev = get_secs () ;
    
    /* виконуємо запит */
    result = PQexecPrepared (connection,
                 stmt1n.c_str(),
                 0,
                 NULL,
                 &pLen,
                 &pFor,
                 0) ;
                 
    /* отримуємо системний час після виконанням запиту */
    curr = get_secs () ;
    
    /* перевіряємо успішність виконання запиту */
    if (PQresultStatus(result)!=PGRES_COMMAND_OK && 
      PQresultStatus(result)!=PGRES_TUPLES_OK)
    {
      /* якщо сталась помилка отримуємо текст помилки */
      err_msg = PQerrorMessage (connection) ;
      
      /* виводимо її на екран*/
      cout << "Fail to execute query:" << err_msg << endl ;
      
      /* завершуємо виконання програми */
      return -1 ;
    }
    
    /* зберігаємо різницю часу (час виконання запиту) */
    delta_times.push_back (curr - prev) ;
    
    /* очищаємо дескриптор виконання запиту і його дані */
    PQclear (result) ;
  }
  
  /* сигналізуємо успішність виконання */
  return 0 ;
}

void save_result (vector<double>& simple, vector<double>& complex)
{
  /* файлова змінна */
  fstream file ;
  
  /* відкриваємо файл */
  file.open ("results.html", fstream::out | fstream::trunc) ;

  /* перевіряємо успішність відкриття файлу */
  if (!file.is_open ())
  {
    /* в разі помилки виводимо повідомлення */
    cout << "Fail to open file \"results.html\"" << endl ;
    
    return ;
  }

  /* заголовок html сторінки */
  file << "<head>" ;
  file << "<style>\ntable { border-collapse: collapse; border: 1px solid #000; padding:5px; }\n "
     << "table td { border-collapse: collapse; border: 1px solid #000; padding:5px; }"
     << "</style>\n</head>" ;

  file << "<center>\n<h1>Test results</h1>\n<table>" ;

  /* заголовок таблиці */
  file << "<tr><td><b>Iteration<b></td><td><b>Simple</b></td>" 
     "<td><b>Complex</b></td></tr>" ;

  /* виводимо в файл час виконання запитів */
  for (int i=0; i<TIMES; ++i)
  {
    file << "<tr>" ;
    
    /* номер ітерації, перше поле */
    file << "<td>" << i + 1 << "</td>" ;
    /* для першої URL */
    file << "<td>" << simple[i] << "</td>" ;
    /* для другої URL */
    file << "<td>" << complex[i] << "</td>" ;
    
    file << "</tr>" ;
  }

  /* виводимо в файл статистику */

  /* мінімальний елемент */
  file << "<td><b>Minimal</b></td>" ;
    
  file << "<td>"
     << (double)*(min_element(simple.begin(), simple.end()))
     << "</td>" ;
  file << "<td>"
     << (double)*(min_element(complex.begin(), complex.end()))
     << "</td>" ;
  file << "</tr>" ;
 
   /* максимальний елемент */
  file << "<td><b>Maximum</b></td>" ;
  file << "<td>"
     << (double)*(max_element(simple.begin(), simple.end()))
     << "</td>" ;
  file << "<td>"
     << (double)*(max_element(complex.begin(), complex.end()))
     << "</td>" ;
    
  file << "</tr>" ;

  /* обчислюємо середні значення */
  file << "<tr>" ;
  file << "<td><b>Average</b></td>" ;
    
  /* середнє арифметичне значення для першої URL */
  file << "<td>"
     << (double)(accumulate(simple.begin(), simple.end(), 0.0) / (double) simple.size ())
     << "</td>" ;
    
  /* для другої URL */
  file << "<td>"
     << (double)(accumulate(complex.begin(), complex.end(), 0.0) / (double) complex.size ())
     << "</td>" ;
    
  file << "</tr>" ;  
 
  file << "</table>\n</center>\n" ;
 
  /* закриваємо файл */
  file.close() ;
}
Після компілювання і виконання даної програми командами: compare_pqexec_and_pqexecprepeared Ми можемо отримати: Test results
Iteration Simple Complex
1 0.00117707 0.000673056
2 0.000311136 0.00026083
3 0.000277042 0.000239849
4 0.000267982 0.000230074
5 0.000268936 0.000226021
6 0.000266075 0.000226021
...
9997 0.000298977 0.000258923
9998 0.00028801 0.000257015
9999 0.000308037 0.000255108
10000 0.000342131 0.000257015
Minimal 0.000229836 0.000159025
Maximum 0.00784516 0.00569391
Average 0.000307838 0.000245197
Як бачимо, PQexecPrepeared ефективніша від PQexec на 25%. Але ефективність функції PQexecPrepeared повинна збільшуватись при ускладненні запитів, особливо при їх великих кількостях до Postgres.
Категорії: