Алгоритм простого сортування вставками має у своїй основі просту ідею: перебрати усі елементи масиву і вставити їх у правильне місце. Так, як ви це робите, коли сортуєте свої карти в порядку зростання під час гри. Припустимо, що масив, який необхідно відсортувати, має назву Array. Для того, щоб його відсортувати необхідні ще кілька змінних: x - змінна для збереження одного елементу масива, який ми потім вставимо в правильне місце, довжина масиву, яка зберігається в змінній під назвою N і ще дві змінні ітератори-бігунки - iter і jter. Тоді, в простому вигляді, наш цикл сортування (адже сортувати ми будемо в циклі - перебір усіх елементів) буде виглядати наступним чином:
for (iter=0; iter<N; iter++)
{
  x = Array [iter] ;
  
  /* вставити x у потрібне місце масиву Array */
}
А як нам обрати правильне місце вставки у масив? В цьому нам допоможе, дещо мидифікований, алгоритм лінійного пошуку. Отже для сортування елементів масиву у порядку зростання, нам необхідно знайти перший елемент, який менший за збережене значення масиву в змінній x, і якщо в даній позиції не виконується умова - посунути поточний елемент масиву вправо. Цикл виконується в зворотньому порядку (тобто від більшого індексу елемента до меншого) від позиції ітератора iter. Ось як тепер виглядає наш код сортування:
/* початок сортування */
/* Зверніть увагу, цикл починає з першого, а не нульового елементу! */
for (iter=1; iter<N; iter++) /* зовнішній цикл сортування */
{
  x = Array [iter] ; /* зберігаємо значення елемента масиву */
    
  /* знаходження правильного місця починається з місця iter */
  jter = iter ; 
    
  /* вставляємо x у потрібне місце масиву Array */
  while ( (jter>0) && (x<Array[jter-1]) ) /* внутрішній цикл */
  {
    /* якщо значення x менше за поточне в позиції (jter-1) - 
    ** посуваємо елемент на позицію вліво (тобто ближче 
    ** до початку масива) */
    Array[jter] = Array[jter-1] ; 
    /* декремент ітератора бігунка (зменшення значення на одиницю) */
		 jter-- ; 
  }
  
  /* ми знайшли необхідне місце у масиві - 
	 ** присвоїти йому наше збережене значення */
  Array[jter] = x ;
}
Проста програма, яка використовує даний код, може виглядати наступним чином:
#include <iostream> /* для виводу на екран */
using namespace std; /* використовуємо простір імен з iostream */

int main (int argc, char** argv) /* головна функція програми */
{
  int Array [] = {11, 5, 7, 8, 3, 4, 2, 9, 0, 1, 6, 10, 13, 12} ;
  
  int N = sizeof (Array) / sizeof (Array[0]) ; /* дізнаємося довжину масиву */

  int iter, jter ; /* бігунки-ітератори для перебору масиву */
  
  int x ; /* змінна, в якій тимччасово зберігається значення елементу масива*/

  /* виводимо масив на екран (цей код можна вивести в процедуру) */
  for (iter=0; iter<N; iter++)
  { cout << Array[iter] << " " ; }
  cout << endl ;

  /* початок сортування */
  /* Зверніть увагу, цикл починає з першого, а не нульового елементу! */
  for (iter=1; iter<N; iter++) /* зовнішній цикл сортування */
  {
    x = Array [iter] ; /* зберігаємо значення елемента масиву */
    
    /* знаходження правильного місця починається з місця iter */
    jter = iter ; 
    
    /* вставляємо x у потрібне місце масиву Array */
    while ( (jter>0) && (x<Array[jter-1]) ) /* внутрішній зворотній цикл */
    {
      /* якщо значення x менше за поточне в позиції (jter-1) - 
      ** посуваємо елемент на позицію вліво (тобто ближче 
      ** до початку масива) */
      Array[jter] = Array[jter-1] ; 
      /* декремент ітератора бігунка (зменшення значення на одиницю) */
      jter-- ; 
    }

		 /* ми знайшли необхідне місце у масиві - 
    ** присвоїти йому наше збережене значення */
    Array[jter] = x ;
  }

  /* виводимо масив на екран */
  for (iter=0; iter<N; iter++)
  { cout << Array[iter] << " " ; }
  cout << endl ;
 
  return 0 ; /* вихід з програми */  
}
Після виконання програми на комп'ютері, ми отримаємо наступне: Екран-Terminal Усе, масив відсортовано в порядку зростання. Щоб отримати масив в порядку спадання, ми повинні модифікувати другий предикат умови внутрішнього циклу, заміною оператора '<' на оператор '>' (тобто просто заміняємо 'x<Array[jter-1]' на 'x>Array[jter-1]'):
#include <iostream> /* для виводу на екран */
using namespace std; /* використовуємо простір імен з iostream */

int main (int argc, char** argv) /* головна функція програми */
{
  int Array [] = {11, 5, 7, 8, 3, 4, 2, 9, 0, 1, 6, 10, 13, 12} ;
  
  int N = sizeof (Array) / sizeof (Array[0]) ; /* дізнаємося довжину масиву */

  int iter, jter ; /* бігунки-ітератори для перебору масиву */
  
  int x ; /* змінна, в якій тимччасово зберігається значення елементу масива*/

  /* виводимо масив на екран */
  for (iter=0; iter<N; iter++)
  { cout << Array[iter] << " " ; }
  cout << endl ;

  /* початок сортування */
  /* Зверніть увагу, цикл починає з першого, а не нульового елементу! */
  for (iter=1; iter<N; iter++) /* зовнішній цикл сортування */
  {
    x = Array [iter] ; /* зберігаємо значення елемента масиву */
    
    /* знаходження правильного місця починається з місця iter */
    jter = iter ; 
    
    /* вставляємо x у потрібне місце масиву Array */
    /* модифіковано для порядку спадання */
    while ( (jter>0) && (x>Array[jter-1]) ) /* внутрішній зворотній цикл */
    {
      /* якщо значення x більше за поточне в позиції (jter-1) - 
      ** посуваємо елемент на позицію вліво (тобто ближче 
      ** до початку масива) */
      Array[jter] = Array[jter-1] ; 
      /* декремент ітератора бігунка (зменшення значення на одиницю) */
      jter-- ; 
    }
    /* ми знайшли необхідне місце у масиві - 
    ** присвоїти йому наше збережене значення */
    Array[jter] = x ;
  }

  /* виводимо масив на екран */
  for (iter=0; iter<N; iter++)
  { cout << Array[iter] << " " ; }
  cout << endl ;
 
  return 0 ; /* вихід з програми */  
}
Після виконання програми на комп'ютері ми отримаємо: simple_insertion_sort_descending