В даній статті буде висвітлено механізм системи подій у бібліотеці jQuery. За допомогою подійної системи jQuery або стандартної подійної системи браузера, створюються Веб-сторінки, які реагують на дії користувача, що робить їх динамічними і зручнішими в користуванні. В усіх браузерах є оголошені стандартні JavaScript події, як наприклад: onclick — подія, яка виникає при натисканні на елемент сторінки, ondbclick — подвійне натискання по елементу сторінки, onmousemove — подія, яка виникає при переміщенні вказівника миші над елементом і інші. Всі вони вказуються в параметрі теґу, а їхнє значення — це код обробника даної події. Наприклад, розглянемо наступний код:
<html> 

 <head> 
 
 <meta charset="utf-8"> 
 <title>Події jQuery</title> 
 
 <style ty[e="text/css"> 
  .mouseover_div { width:300px; height: 300px; background-color: yellow; font-size: 18pt; } 
 </style> 
 
 </head> 
 
 <body> 
 
 <div class="mouseover_div" onmouseover='alert("Ви провели мишею")'> 
 Проведи мишею по мені. 
 </div> 
 
 </doby> 
 
</html>
Даний код відобразить наступну сторінку: javascript_mouseover_page_example Якщо провести вказівником миші над жовтою областю (яка в свою чергу являється блоком div), виникне подія onmouseover блоку з класом mouseover_div, і сторінка видасть повідомлення: javascript_onmouseover_event_message Обробники даних подій, також можна встановлювати через спеціальну функцію jQuery яка називається “on”, яка звільняє Вас від вказування обробників у HTML-теґах. Дана функція існує у трьох варіантах, якій передаються від двох до чотирьох параметрів . Функції з трьома параметрами передаються: ім'я події у вигляді рядка символів; об'єкт, який містить спеціальні дані, які будуть передаватися обробнику події; третім параметром являється функція, яка і являється обробником вказаної події. Після першого параметру, також можна додатково передати селектор, який буде відсіювати елементи. Але в основному дану функцію використовують з двома параметрами: ім'ям події і її обробником. Вищенаведений приклад можна аналогічно переписати з використанням подійної системи jQuery, замість стандартної:
<html> 

 <head> 
 
 <meta charset="utf-8"> 
 
 <!-- не забуваємо підключити jQuery --> 
 <script src='jquery-1.11.3.min.js'></script> 
 
 <title>Події jQuery</title> 
 
 <style ty[e="text/css"> 
  .mouseover_div { width:300px; height: 300px; background-color: yellow; font-size: 18pt; } 
 </style> 
 
 </head> 
 
 <body> 
 
 <div class="mouseover_div"> 
 Проведи мишею по мені. 
 </div> 
 
 <script type="text/javascript"> 
  
  /* встановлюємо обробник події 
  ** для блоку за допомогою анонімної функції */ 
  $('.mouseover_div').on("mouseover", function () { 
    alert ('Ви провели мишею.') ; 
  }) ; 
  
 </script> 
  
 </doby> 
 
</html>

Події

Обробники можна встановити для наступних подій:
 • blur — надсилається елементу, коли він втрачає фокус введення;
 • focus — елемент отримав фокус (наприклад, коли користувач натиснув мишею на поле для введення тексту);
 • load — надсилається елементу, коли він і усі його дочірні елементи повністю завантажено у браузер, дану подію можна надсилати елементам сторінки, які асоціюються з URL;
 • resize — зміна розмірів елементу;
 • scroll — прокручування сторінки;
 • unload — надсилається елементу window, коли користувач переміщується на іншу Веб-сторінку;
 • click — натискання мишею по елементу (клік вміщає натискання і відпускання кнопки миші)
 • dblclick — подвійне натискання по елементу
 • mousedown — натискання кнопки миші по елементу;
 • mouseup — відпускання кнопки миші над елементом;
 • mousemove — переміщення миші над елементом;
 • mouseover — переміщення миші над елементом;
 • mouseout — вихід миші за межі елемента;
 • mouseenter — вхід миші в межі елемента;
 • mouseleave — теж саме що і mouseout, використовуються в браузерах Internet Explorer;
 • change — надсилається елементу сторінки, вміст якого змінився (наприклад введення нового символу в поле для введення тексту);
 • select — надсилається елементу, коли користувач виділяє всередині нього текст;
 • submit — надсилається елементу форми, коли користувач намагається надіслати дані за допомогою форми;
 • keydown — натискання клавіші клавіатури;
 • keypress — натискання і відпускання клавіші клавіатури;
 • keyup — відпускання клавіші клавіатури.
Окрім стандартних, користувач може оголосити свої власні події і запускати їх обробники за допомогою функції trigger. Слід пам'ятати, що функція “on” завжди додає обробник в чергу обробників вказаної події, навіть якщо він вже міститься в черзі. Тобто якщо Ви вказали кілка разів один обробник для одної події, викликатись він буде відповідну кількість разів. Вимкнути обробник можна за допомогою функції “off”, якій передаються два параметри: перший це назва події у вигляді рядка символів (якщо декілька — вказувати через пробіл); і вказівник на функцію-обробник події, яку потрібно видалити з черги подій.

Функції-скорочення

Практично для кожної з подій, обробники яких можливо встановити через функцію “on”, існує функція, яка виконує таку ж дію, але являється скороченням. Тобто для події “click” існує функція click, якій передається один параметр — обробник події; для події “ready” існує функція ready і т.д. Наприклад наступні виклики функцій аналогічні:
  $(document).on("ready", function (){ 
    alert ("Hallo, World") ;
  });
  
  $(document).ready(function (){ 
    alert ("Hallo, World") ;
  });
Документацію по подійної системи можна знайти за адресою api.jquery.com/category/events/.
Категорії: