Привіт! В даній статті висвітлена робота з файлами за допомогою класу fstream який міститься в стандартній бібліотеці STL.

Методи класу

Розглянемо декілька основних методів, які найчастіше використовуються у операціях над файлами.
void open (const char* filename,
      ios_base::openmode mode = ios_base::in | ios_base::out) ;
Використовується, очевидно, для відкриття файлу. Передаються два параметри: перший це ім'я файлу у вигляді масива символів (якщо ім'я файлу міститься в об'єкті класу string використовуйте метод c_str з даного об'єкту); наступний праметр - прапорці доступу до файлу, які Ви бажаєте отримати:
 • fstream::in - даний прапорець вказує на намір читання з файлу;
 • fstream::out - даний прапорець використовується для вивід у файл або запис;
 • fstream::ate - даний прапорець спричиняє відриття файлу і подальше встановлення курсору вводу у його кінець;
 • fstream::binary - даний прапорець викликає не символьне читання файлу;
 • fstream::app - дані виводу у файл додаються до його контенту;
 • fstream::trunc - пред відкриванням файлу, увесь його вміст стирається.
void close() ;
Закриває файл, який в даний момент асоціюється з поточним об'єктом, роблячи неможливим подальші спроби запису або читання. Дана функція відкривається автоматично під час виклику деструктора об'єкта.
bool is_open() ;
Даний метод, викликаний з поточного об'єкта fstream, поверне true, якщо об'єкт асоційований з будь-яким файлом і false, якщо файл не відкрито.
ostream& operator << ( /* typename */ val) ;
Де typename може бути любий з вбудованих типів С++ або специфікаторів чи потокових буферів. Даний метод виводить в файл, асоційований з поточним об'єктом fstream, значення передане даному перевантаженому оператору.
istream& operator >> ( /* typename */ val) ;
Де typename може бути любий з вбудованих типів С++ або специфікаторів чи потокових буферів. Даний метод записує в передану зміну відповідне їй значення з файлу.
istream& seekg (streampos pos) ;
istream& seekg (streamoff off, ios_base::seekdir way) ;
Даний метод встановлює поточну позицію читання або запису в передане їй значення. В другому варіанті методу, перший параметр являється зміщенням відносно позиції вказаної у другому параметрі, які можуть бути наступними:
 • ios_base::beg - початок файлу;
 • ios_base::cur - поточна позиція файлу;
 • ios_base::end - кінець файлу.
streampos tellp() ;
Повертає поточну позицію файлу в якості цілого числа.

Приклади

Розглянемо наступний простий приклад відкриття тектового файлу і запис у нього рядка символівю.
#include <fstream> /* файловий клас */
#include 
using namespace std;

int main (int argc, char** argv)
{
 /* об'єкт файлого потоку */
 fstream file ;

 /* спроба відкрити файл */
 /* відкриваємо тільки для виводу 
 ** і стираємо попередній вміст */
 file.open ("Sample1.txt", fstream::out | fstream::trunc) ;

 /* перевіряємо чи файл відкритий */
 if (!file.is_open())
 {
  /* якщо файл не відкрито - показуємо помилку */
  cout << "Error while open file!\n" ;
  
  /* і виходимо з програми */
  return 0 ;
 }

 /* якщо файл успішо відкорито - виводимо повідомлення у нього */
 file << "Hallo, World! This is Sample1! User params:\n" ;
 
 /* разом з параметрами командного рядка */
 for (unsigned int iter=1; iter<argc; ++iter)
 { file << argv[iter] << "\n" ; }

 /* закриваємо файл */
 file.close () ;

 /* виходимо з програми */
 return 0 ;
}
Після компілювання і виконання даного коду можна отрмати результат (код міститься у файлі "sample1.cxx", за допомогою команди "cat" виводимо вміст файлу у термінал): sample1_output Приклад у якому у файл записуються випадкові числа, після чого програма зчитує їх з нього і записує назад сортованими в порядку зростання. Сортування виконується за допомгою Бульбашкового сортування.
/*
** Дана програма демонструє читання і запис 
** файлу за допомогою класу fstream.
*/

#include <fstream> /* файловий клас */
#include <iostream> /* вивід в термінал */
#include <string> /* ім'я файлу */
#include <stdlib.h> /* функція rand () */
#include <time.h> /* time */
using namespace std ;

/* кількість цифер з якими будемо працювати */
const unsigned int N = 10 ;

int main (int argc, char** argv)
{
 /* об'єкт файлого потоку */
 fstream file ;
 /* ім'я файлу з яким будемо працювати */
 string filename = "Sample2.txt" ;

 /* відкриваємо файл для запису */
 file.open (filename.c_str(), fstream::out | fstream::trunc) ;
 
 /* перевіряємо успішність відкриття */
 if (!file.is_open())
 {
  cout << "Fail to open file!" ;
  return 0 ;
 }
 
 /* ініціалізовуємо генератор чисел */
 srand (time(NULL));
 
 /* заповнюємо файл випадковими числами до 100 розділеними пробілами */
 for (unsigned int iter=0; iter<N; ++iter)
 { file << rand ()%100 << ' ' ; }

 /* закриваємо файл */
 file.close () ;
 
 /* перевідкриваємо файл для читання */
 file.open (filename.c_str(), fstream::in) ;
 
 /* перевіряємо успішність відкриття */
 if (!file.is_open())
 {
  cout << "Fail to open file!" ;
  return 0 ;
 }
 
 /* масив в якому будуть міститись дані */
 int iArray [N] ;

 /* зчитуємо дані файлу в масив */
 for (unsigned int iter=0; iter<N; ++iter)
 {
  /* число файлу у масив */
  file >> iArray[iter] ;
  /* виводиво дані на екран */
  cout << iArray[iter] << ' ' ;
 }
 cout << '\n' ;
 
 /* закриваємо файл */
 file.close () ;
 
 /* сортуємо масив Бульбашковим сортуванням */
 for (unsigned int iter=1; iter<N; iter++) /* зовнішній цикл */
 {
  for (unsigned int jter=N-1; jter>=iter; jter--) /* внутрішній цикл */
  {
   if (iArray[jter]<iArray[jter-1]) /* умова перебору */
   {
    /* міняємо місцями значення масиву*/
    
    /* зберігаємо значення більшого елементу в змінну */
    int x = iArray[jter-1] ; 
    /* переміщамо менший елемент на одну позицію вліво */
    iArray[jter-1] = iArray[jter] ;
    /* більший елемент переміщаємо на одну позицію вправо */ 
    iArray[jter] = x ;
   }
  }
 }

 /* відкриваємо файл для запису результату */
 file.open (filename.c_str(), fstream::out | fstream::trunc) ;

 /* перевіряємо успішність відкриття */
 if (!file.is_open())
 {
  cout << "Fail to open file!" ;
  return 0 ;
 }

 /* заповнюємо файл результатами сортування */
 for (unsigned int iter=0; iter<N; ++iter)
 {
  file << iArray[iter] << ' ' ; 
  cout << iArray[iter] << ' ' ; 
 }
 cout << '\n' ;
 
 /* закриваємо файл */
 file.close () ;
 
 return 0 ;
}
Після компілювання і виконання даного коду (код міститься у файлі filesort.cxx), можна отримати результат: writeread_file_and_sort_sample Зверніть увагу, ща дані у файл записуються у тектовому представлені, а для запису і зчитування передається не текстова змінна типу int. Дані претворення автоматично виконуються у класі fstream. Якщо при відкритті файлу вказати fstream::binary, тоді файл у тектовому редакторі може виявитись нечетабельним.