Шаблонна функція std::unique призначена для видалення послідовностей еквівалентних елементів у вказаному проміжку. Оголошення функції виглядає наступним чином:
template <class ForwardIterator>
 ForwardIterator unique (ForwardIterator first, ForwardIterator last) ;
Параметри ітератори first i last призначені для вказування проміжку, у якому повинно виконуватися видалення послідовностей еквівалентних елементів. Функція залишає лише унікальні значення тільки у сортованій послідовності. Функція не повинна змінювати властивості елементів послідовності і її розмір. Видалення виконується завдяки заміні повторюваних значень відмінними новими. Повернене значення вказує на елемент, який стоїть після останнього обробленого. Усі наступні елементи разом з даним, являються валідними, але їх значення невизначені. Щоб використовувати дану функцію необхідно підключити файл algorithm
#include <algorithm> /* усе корисне разом з unique */

Приклад

Розглянемо простий приклад використання даної функції відносно сортованої і несортованої послідовності вектора.
#include <iostream> /* об'єкт cout */
#include <algorithm> /* функція unique */
#include <vector> /* клас vector */
using namespace std ; /* друкуємо усе без std */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 /* створюємо примірники піддослідних векторів
 ** v1 для несортованої послідовності,
 ** а v2 для сортованої */
 vector <int> v1, v2 ;
 
 /* заповнюємо два вектори послідовностями чисел
 ** за допомогою функції resize */
 v1.resize (2 , 10) ;
 v1.resize (4 , 20) ;
 v1.resize (6 , 50) ;
 v1.resize (8 , 20) ;
 v1.resize (10, 50) ;
 
 v2.resize (2 , 10) ;
 v2.resize (4 , 20) ;
 v2.resize (6 , 30) ;
 v2.resize (8 , 40) ;
 v2.resize (10, 50) ;
 
 /* виводимо вектори для наглядності у термінал */
 for (vector<int>::iterator iter=v1.begin(); iter!=v1.end(); ++iter)
 { cout << *iter << "; " ; }
 cout << endl ;
 for (vector<int>::iterator iter=v2.begin(); iter!=v2.end(); ++iter)
 { cout << *iter << "; " ; }
 cout << endl << endl ;
 
 /* виконуємо скорочення участків з послідовностями 
 ** еквівалентних елементів на двох векторах */
 vector<int>::iterator rester1 = unique (v1.begin(), v1.end()) ;
 vector<int>::iterator rester2 = unique (v2.begin(), v2.end()) ;
 
 /* виводимо результат на екран */
 for (vector<int>::iterator iter=v1.begin(); iter!=rester1; ++iter)
 { cout << *iter << "; " ; }
 cout << endl ;
 for (vector<int>::iterator iter=v2.begin(); iter!=rester2; ++iter)
 { cout << *iter << "; " ; }
 cout << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми наступний: cpp_std_unique_sample1-cxxЯк бачимо перша, несортована послідовність, містить у собі не унікальні елементи 20, 50. А друга, сортована, мітстить тільки унікальні елементи, завдяки тому, що її дубльовані елементи були розміщені разом.
Категорії: