Шаблонна функція std::toupper призначена для вияснення символу у верхньому регістрі відносно переданого їй символу. Оголошення функції виглядає наступним чином:
template <class charT>
charT toupper (charT c, const locale& loc) ;
Параметр с призначений для передачі символу, який необхідно перетворити у верхній регістр. Параметр loc призначений для передачі необхідної локалі. Функція повертає новий символ у верхньому регістрі відносно символу с, або сам символ c у разі невдачі. Для того, щоб використовувати дану функцію у коді необхідно підключити файл locale:
#include <locale> /* корисні функції разом з std::toupper */

Приклад

Розглянемо приклад використання функції:
#include <locale> /* функція isxdigit */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* усе без std:: */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 locale loc ("uk_UA.UTF-8") ;
 
 /* виконуємо тести і виводимо результат на екран */
 cout << "українська 'А' : " << isxdigit (L'А', loc) << endl
    << "українська 'а' : " << isxdigit (L'а', loc) << endl
    << "англійська 'A' : " << isxdigit (L'A', loc) << endl
    << "англійська 'a' : " << isxdigit (L'a', loc) << endl
    << "цифра   '1' : " << isxdigit (L'1', loc) << endl 
    << "новий рядок '\\n': " << isxdigit (L'\n', loc) << endl
    << "табуляція '\\t' : " << isxdigit (L'\t', loc) << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми: cpp_std_toupper_sample1-cxx
Категорії: