Шаблонна функція std::tolower призначена для отримання символа в нижньому регістрі відносно переданого їй символа. Оголошення функції виглядає наступним чином:
template <typename charT>
charT tolower (charT c, const locale& loc) ;
Параметр c призначений для передачі символа, який необхідно перетворити у нижній регістр. Параметр loc призначений для передачі необхідної локалі. Функція повертає відмінний від c символ, який знаходиться у нижньому регістрі відносно c, в іншому випадку функція повертає символ c. Для того щоб використовувати дану функцію у коді, необхідно підключити файл locale:
#include <locale> /* корисні функції разом з std::tolower */

Приклади

Розглянемо просту програму, яка використовує дану функцію:
#include <locale> /* функція tolower */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* усе без std:: */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 locale loc ("uk_UA.UTF-8") ;
 
 /* виконуємо тести і виводимо результат на екран */
 cout << "українська 'А' : " << tolower (L'А', loc) << endl
    << "українська 'а' : " << tolower (L'а', loc) << endl
    << "англійська 'A' : " << tolower (L'A', loc) << endl
    << "англійська 'a' : " << tolower (L'a', loc) << endl
    << "цифра   '1' : " << tolower (L'1', loc) << endl 
    << "новий рядок '\\n': " << tolower (L'\n', loc) << endl
    << "табуляція '\\t' : " << tolower (L'\t', loc) << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми наступний: cpp_std_tolower_sample1-cxx
Категорії: