Привіт! В даній статті висвітлюється алгоритм sort з бібліотеки STL C++. Оголошення даного алгоритму у вигляді функції виглядає наступним чином:
template <class RandomAccessIterator> void sort (RandomAccessIterator begin,
                         RandomAccessIterator end) ;
Сортує елементи у проміжку [begin,end) в порядку зростання. Для даної версії алгоритму для порівняння елементів використовується оператор "<". Для елементів з еквівалентним значенням не гарантується відносний порядок перед сортуванням. Функція не повертає значень.

Приклад

Розглянемо простий приклад сортування послідовності елементів, які представлені у вигляді масиву вбудованого типу.
#include <iostream> /* об'єкт cout */
#include <algorithm> /* усі алгоритми разом з sort */
using namespace std ; /* друкуєм усе без std */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 /* створюємо піддослідний масив iArray і визначаємо його довжину */
 int iArray [] = {1,3,5,2,7,3,87,2,65,2,54,1,7,113,62,67,43} ;
 int iLen = sizeof(iArray)/sizeof(iArray[0]) ;
 
 /* виводимо оригінальний порядок на екран */
 cout << "Перед сортуванням:" << endl ;
 for (int iter=0; iter<iLen; ++iter)
 { cout << iArray[iter] << "; " ; }
 cout << endl ;
 
 /* виконуємо сортування за допомогою sort */
 sort (iArray, iArray+iLen) ;
 
 /* виводимо відсортований масив */
 cout << "Після сортування:" << endl ;
 for (int iter=0; iter<iLen; ++iter)
 { cout << iArray[iter] << "; " ; }
 cout << endl ;
 
 return 0 ;
}
Після компілювання і виконання програми на екрані з'явиться наступна інформація: cpp_std_sort_sample1-cxx_demo_program_output_for_int_array_sort