Шаблонна функція random_shuffle призначена для зміни порядку елементів послідовності на псевдо-випадковий.  Оголошення функції виглядає наступним чином:
template <class RandomAccessIterator>
void random_shuffle (RandomAccessIterator begin, RandomAccessIterator end) ;
Параметри begin i end призначені для вказування проміжку, в якому повинна бути виконана псевдо-випадкова зміна порядку. Фунція виконує обмін значеннями елементів послідовності. Дана версія функції використовує не визначене джерелло псевдо-випадкових велечин. Щоб використовувати дану функцію необхідно підключити файл algorithm:
#include <algorithm> /* усе корисне разом з random_shuffle */

Приклад

Розглянемо простий приклад використання методу random_shuffle над послідовністю вектора.
#include <iostream> /* об'єкт cout */
#include <algorithm> /* функція random_shuffle */
#include <vector> /* клас vector */
using namespace std ; /* друкуємо усе без std */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 /* створюємо примірники піддослідного вектора */
 vector <int> v1 ;
 
 /* заповнюємо вектор послідовністю 
 ** і виводимо її у термінал */
 /* увага! кирилиця може некоректно 
 ** відображатись у терміналі! */
 cout << "Оригінал:" << endl ;
 for (unsigned int iter=1; iter<=20; ++iter)
 {
  v1.push_back (iter) ; 
  cout << *(v1.end()-1) << "; " ;
 }
 cout << endl ;
 
 /* виконуємо змішування елементів */
 random_shuffle (v1.begin(), v1.end()) ;
 
 /* виводимо новий порядок елементів */
 /* увага! кирилиця може некоректно 
 ** відображатись у терміналі! */
 cout << "Новий порядок: " << endl ;
 for (vector<int>::iterator iter=v1.begin(); iter<v1.end(); ++iter)
 { cout << *iter << "; " ; }
 cout << endl ;
 
 return 0 ; 
}
Вивід програми: cpp_std_random_shuffle_sample1-cxx
Категорії: