Шаблонний клас std::not_equal_to призначений для порівняння двох об’єктів. Клас призначений для створення примірників функціональних об’єктів, тобто таких, які мають перевантажений оператор дужок (виклик функції). Оголошення класу виглядає приблизно наступним чином:
template <class T> struct not_equal_to:
 binary_function <T,T,bool> 
{
 bool operator() (const T& x, const T& y) const 
 { return x!=y ; }
} ;
Перевантажений оператор дужок повертає true, якщо параметри x i являються не еквівалентними, і false у іншому випадку. Щоб використовувати клас, необхідно у код підключити файл functional:
#include <functional> /* усе корисне разом з std::not_equal_to */

Приклади

Розглянемо найпростіший приклад використання предикату - пряме порівняння значень змінних і виведення повідомлення програмою.
#include <functional> /* not_equal_to */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* пишемо усе без std */

/* головна функція програми*/
int main (int argc, char** argv) 
{
 /* створюємо піддослідний примірник класу */
 not_equal_to <int> dpred ;
 
 /* створюємо змінні для збереження значень */
 int a = 10 ,
   b = a ;
 
 /* тестуємо їхню еквівалентність 
 ** за допомогою примірника not_equal_to */
 cout << a << " != " << b << " : " << dpred (a, b) << endl ;
 
 /* змінюємо значення змінних */
 a -- ;
 b ++ ;
 
 /* повторно тестуємо еквівалентність змінних */
 cout << a << " != " << b << " : " << dpred (a, b) << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми: cpp_std_not_equal_to_sample1-cxx  
Категорії: