Шаблонний клас std::logical_and призначений для порівняння двох об’єктів. Клас призначений для створення примірників функціональних об’єктів, тобто таких, які мають перевантажений оператор дужок (виклик функції). Оголошення класу виглядає приблизно наступним чином:
template <class T> struct logical_and:
 binary_function <T,T,bool> 
{
 bool operator() (const T& x, const T& y) const 
 { return x && y ; }
} ;
Перевантажений оператор дужок повертає true, якщо значення параметру x і значення параметру являються еквівалентними значенню true, і false у іншому випадку. Щоб використовувати клас, необхідно у код підключити файл functional:
#include <functional> /* усе корисне разом з std::logical_and */

Приклади

Приклад #1

Розглянемо найпростіший приклад використання класу – пряме застосування до значення зміних.
#include <functional> /* logical_and */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* пишемо усе без std */

/* головна функція програми*/
int main (int argc, char** argv) 
{
 /* створюємо піддослідний примірник класу */
 logical_and <int> dpred ;
 
 /* створюємо змінні для збереження значень */
 bool a = true ,
    b = true ;
 
 /* тестуємо значення предикату
 ** відносно змінних */
 cout << a << " AND " << b << " : " << dpred (a, b) << endl ;
 
 /* змінюємо значення */
 a = false ;
 
 /* повторно тестуємо предикат */
 cout << a << " AND " << b << " : " << dpred (a, b) << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми: cpp_std_logical_and_sample1-cxx
Категорії: