Шаблонний клас std::less_equal призначений для порівняння двох об’єктів. Клас призначений для створення примірників функціональних об’єктів, тобто таких, які мають перевантажений оператор дужок (виклик функції). Оголошення класу виглядає приблизно наступним чином:
template <class T> struct less_equal:
 binary_function <T,T,bool> 
{
 bool operator() (const T& x, const T& y) const 
 { return x<=y ; }
} ;
Перевантажений оператор дужок повертає true, якщо значення параметру x являється меншим або рівним значенню параметра y, і false у іншому випадку. Щоб використовувати клас, у код необхідно підключити файл functional:
#include <functional> /* усе корисне разом з std::less_equal */

Приклади

Приклад #1

Розглянемо найпростіший приклад використання класу - застосування перевантаженого оператора безпосередньо до значень змінних.
#include <functional> /* less_equal */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* пишемо усе без std */

/* головна функція програми*/
int main (int argc, char** argv) 
{
 /* створюємо піддослідний примірник класу */
 less_equal <int> dpred ;
 
 /* створюємо змінні для збереження значень */
 int a = 10 ,
   b = a ;
 
 /* тетуємо відношення */
 cout << a << " <= " << b << " : " << dpred (a, b) << endl ;
 
 /* змінюємо значення змінних */
 a ++ ;
 b -- ;
 
 /* повторно тестуємо відношення змінних */
 cout << a << " <= " << b << " : " << dpred (a, b) << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми: cpp_std_less_equal_sample1-cxx  
Категорії: