Шаблонна функція std::isxdigit призначена для тестування необхідного символу на приналежність до символа-цифри в шістнадцятковому представлені (0-9, a-f, A-F). Оголошення функції виглядає наступним чином:
template <typename charT>
bool isxdigit (charT c, const locale& loc) ;
Параметр c призначений для вказування символа (коду), який необхідно тестувати. Параметр loc використовується для вказування необхідної локалі. Функція повертає true, якщо переданий їй символ може представляти собою шістнадцяткову цифру і false у іншому випадку. Щоб використовувати дану функцію необхідно підключити файл locale:
#include <locale> /* корисні функції включно з isxdigit */

Приклади

Розглянемо приклад використання функції std::isxdigit:
#include <locale> /* функція isxdigit */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* усе без std:: */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 locale loc ("uk_UA.UTF-8") ;
 
 /* виконуємо тести і виводимо результат на екран */
 cout << "українська 'А' : " << isxdigit (L'А', loc) << endl
    << "українська 'а' : " << isxdigit (L'а', loc) << endl
    << "англійська 'A' : " << isxdigit (L'A', loc) << endl
    << "англійська 'a' : " << isxdigit (L'a', loc) << endl
    << "цифра   '1' : " << isxdigit (L'1', loc) << endl 
    << "новий рядок '\\n': " << isxdigit (L'\n', loc) << endl
    << "табуляція '\\t' : " << isxdigit (L'\t', loc) << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми наступний: cpp_std_isxdigit_sample1-cxx
Категорії: