Шаблонна функція std::isupper призначена для тестування необхідного символу на приналежність до множини букв, які знаходяться у верхньому регістрі. Оголошення даної функції виглядає наступним чином:
template <typename charT>
bool isupper (charT c, const locale& loc) ;
Перший параметр призначений для передачі символа для тестування. Параметр loc призначений для вказування необхідної локалі. Дана функція повертає true, якщо переданий їй символ знаходиться у верхньому регістрі і false у іншому випадку. Щоб використовувати дану функцію у коді, необхідно підключити файл locale:
#include <locale> /* корисні функції включно з std::isupper */
Приклади Розглянемо простий приклад використання даної функції:
#include <locale> /* функція isupper */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* усе без std:: */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 locale loc ("uk_UA.UTF-8") ;
 
 /* виконуємо тести і виводимо результат на екран */
 cout << "українська 'А' : " << isupper (L'А', loc) << endl
    << "українська 'а' : " << isupper (L'а', loc) << endl
    << "англійська 'A' : " << isupper (L'A', loc) << endl
    << "англійська 'a' : " << isupper (L'a', loc) << endl
    << "цифра   '1' : " << isupper (L'1', loc) << endl 
    << "новий рядок '\\n': " << isupper (L'\n', loc) << endl
    << "табуляція '\\t' : " << isupper (L'\t', loc) << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми наступний: cpp_std_isupper_sample1-cxx
Категорії: