Шаблонна функція std::isspace призначена для тестування необхідного символу на його приналежність до множини символів, які представляють пропуски. Оголошення даної функції виглядає наступним чином:
template <typename charT>
bool isspace (charT c, const locale& loc) ;
Перший параметр призначений для передачі коду символа, який необхідно протестувати. Параметр loc призначений для вказування локалі. Функція повертає true, якщо переданий символ представляє собою пропуск у тексті, або false у іншому випадку. Щоб використати дану функцію необхідно підключити у код програми файл locale:
#include <locale> /* корисні функції включно з isspace */
Приклад Розглянемо простий приклад використання даної функції:
#include <locale> /* функція isspace */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* усе без std:: */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 locale loc ("uk_UA.UTF-8") ;
 
 /* виконуємо тести і виводимо результат на екран */
 cout << "українська 'А' : " << isspace (L'А', loc) << endl
    << "українська 'а' : " << isspace (L'а', loc) << endl
    << "англійська 'A' : " << isspace (L'A', loc) << endl
    << "англійська 'a' : " << isspace (L'a', loc) << endl
    << "цифра   '1' : " << isspace (L'1', loc) << endl 
    << "новий рядок '\\n': " << isspace (L'\n', loc) << endl
    << "табуляція '\\t' : " << isspace (L'\t', loc) << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми наступний: cpp_std_isspace_sample1-cxx
Категорії: