Шаблонна функція std::isprint призначена для тестування приналежності необхідних символів до таких, які можуть бути видрукованими. Оголошення функції виглядає наступним чином:
template <typename charT>
bool isprint (charT c, const locale& loc) ;
Параметр c призначений для передачі значення необхідного коду символу. Другий параметр призначення для вказування необхідної локалі. Функція повертає true, якщо символ може бути віддрукованим і false у іншому випадку. Щоб використовувати дану функцію необхідно у код програми підключити файл locale наступним чином:
#include <locale> /* корисні функції включно з isprint */
Приклад Розглянемо просту програму, яка використовує функцію std::isprint:
#include <locale> /* функція isprint */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* усе без std:: */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 locale loc ("uk_UA.UTF-8") ;
 
 /* виконуємо тести і виводимо результат на екран */
 cout << "українська 'А' : " << isprint (L'А', loc) << endl
    << "українська 'а' : " << isprint (L'а', loc) << endl
    << "англійська 'A' : " << isprint (L'A', loc) << endl
    << "англійська 'a' : " << isprint (L'a', loc) << endl
    << "цифра   '1' : " << isprint (L'1', loc) << endl 
    << "новий рядок '\\n': " << isprint (L'\n', loc) << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми наступний: cpp_std_isprint_sample1-cxx
Категорії: