Шаблонна функція std::islower призначена для тестування переданих їй символів на причетність до множини символів, яка складається з букв нижнього регістру. Оголошення функції виглядає наступним чином:
template <typename charT>
bool islower (charT c, const locale& loc) ;
Перший параметр призначений для передачі коду символа, який необхідно протестувати. Другий параметр призначений для вказування необхідної локалі. Щоб використовувати дану функцію, необхідно підключити файл locale наступним чином:
#include <locale> /* усі ф-ції включно з islower */

Приклад

Розглянемо просту програму, яка демонструє використання даної функції:
#include <locale> /* функція islower */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* усе без std:: */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 locale loc ("uk_UA.UTF-8") ;
 
 /* виконуємо тести і виводимо результат на екран */
 cout << "українська 'А' : " << islower (L'А', loc) << endl
    << "українська 'а' : " << islower (L'а', loc) << endl
    << "англійська 'A' : " << islower (L'A', loc) << endl
    << "англійська 'a' : " << islower (L'a', loc) << endl
    << "цифра   '1' : " << islower (L'1', loc) << endl 
    << "новий рядок '\\n': " << islower (L'\n', loc) << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми наступний: spp_std_islower_sample1-cxx
Категорії: