Шаблонна функція std::isgraph призначена для перевірки, чи переданий код символу має графічне представлення в даній локалі. Оголошення функції виглядає наступним чином:
template <typename charT>
bool isgraph (charT c, const locale& loc) ;
Перший параметр використовується для передавання значення коду символа, який необхідно протестувати. Параметр loc призначений для вказування необхідної локалі. Функція повертає true, якщо переданий код символа має графічне представлення в даній локалі. Щоб використовувати функцію необхідно підключити файл locale наступним чином:
#include <locale> /* функція isgraph */

Приклади

Розглянемо простий приклад використання даної функції:
#include <locale> /* функція isgraph */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* усе без std:: */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 locale loc ("uk_UA.UTF-8") ;
 
 /* виконуємо тести і виводимо результат на екран */
 cout << "українська 'А' : " << isgraph (L'А', loc) << endl
    << "англійська 'A' : " << isgraph (L'A', loc) << endl 
    << "цифра   '1' : " << isgraph (L'1', loc) << endl 
    << "новий рядок '\\n': " << isgraph (L'\n', loc) << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми наступний: cpp_std_isgraph_sample1-cxx_demo_program_output
Категорії: