Шаблонна функція std::isdigit призначена для тестування коду символа на приналежність до символів, які представляють цифри. Оголошення даної функції виглядає наступним чином:
template <typename charT>
bool isdigit (charT c, const locale& loc);
Перший параметр призначений для вказування коду необхідного символу. Параметр loc призначений для вказування необхідної локалі. Функція повертає true, якщо значення параметру c відповідає одному з значень кодів символів, які представляють собою цифру. Щоб використовувати дану функцію необхідно підключити файл locale наступним чином:
#include <locale> /* функція isdigit */

Приклади

Розглянемо просту програму-приклад, яка використовує дану функцію:
#include <locale> /* функція isdigit */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* усе без std:: */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 locale loc ("uk_UA.UTF-8") ;
 
 /* виконуємо тести і виводимо результат на екран */
 cout << "українська 'А' : " << isdigit (L'А', loc) << endl
    << "англійська 'A' : " << isdigit (L'A', loc) << endl 
    << "цифра   '1' : " << isdigit (L'1', loc) << endl 
    << "новий рядок '\\n': " << isdigit (L'\n', loc) << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми наступний: cpp_std_isdigit_sample1-cxx
Категорії: