Шаблонна функція std::isalpha використовується для визначення приналежності коду символу до множини букв абетки. Оголошення функції виглядає наступним чином:
template <typename charT>
bool isalpha (charT c, const locale& loc) ;
Перший аргумент призначений для утримування значення коду необхідного символу. Параметр loc призначений для вказування необхідної локалі. Функція повертає true, якщо значення параметру c належить до коду однієї з букв абетки. Щоб використовувати дану функцію необхідно підключити файл locale:
#include <locale> /* ф-ція isalpha */

Приклад

Розглянемо приклад простої програми, яка використовує функцію isalpha і виводить результат на екран:
#include <locale> /* функція isalpha */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* усе без std:: */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 locale loc ("uk_UA.UTF-8") ;
 
 /* виконуємо тести і виводимо результат на екран */
 cout << "українська 'А' : " << isalpha (L'А', loc) << endl
    << "англійська 'A' : " << isalpha (L'A', loc) << endl
    << "цифра   '1' : " << isalpha (L'1', loc) << endl 
    << "новий рядок '\\n': " << isalpha (L'\n', loc) << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми: cpp_std_isalpha_sample1-cxx_demo_program_output
Категорії: