Шаблонна функція std::isalnum призначена для перевірки аргументу на причетність до цифр або букв, використовуючи локаль. Дана функція перевантажує відповідну у мові С. Оголошення функції виглядає наступним чином:
template <class charT>
bool isalnum (charT c, const locale& loc) ;
Повертає true, якщо значення аргументу c відповідає коду букви або цифри, або false в іншому випадку. Аргумент loc вказує на потрібну локаль. Для того, щоб використовувати дану функцію, необхідно підключити файл "locale", наступним чином
#include <locale> /* std::isalnum */

Приклад

Розглянемо простий приклад використання даної функції на декількох значеннях.
#include <locale> /* функція isalnum */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* усе без std:: */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 locale loc ("uk_UA.UTF-8") ;
 
 /* виконуємо тести і виводимо результат на екран */
 cout << "українська 'А' : " << isalnum (L'А', loc) << endl
    << "англійська 'A' : " << isalnum (L'A', loc) << endl
    << "цифра   '1' : " << isalnum (L'1', loc) << endl
    << "новий рядок '\\n': " << isalnum (L'\n', loc) << endl ;
  
 return 0 ;
}
Вивід програми: cpp_std_isalnum_sample1-cxx_demo_program_output
Категорії: