Шаблонна функція std::has_facet призначена для перевірки присутності необхідного дочірнього класу facet у певній локалі. Оголошення функції виглядає наступним чином:
template <class Facet> bool has_facet (const locale& loc) throw() ;
Параметр loc призначений для вказування необхідної локалі. Параметр шаблону Facet, повинен вказувати на один з присутніх дочірніх класів facet, які представляють аспекти локалі, наприклад, станартні класи collate, codecvt, ctype, messages, moneypunct, money_get. Функція повертає значення true, якщо вказаний дочірній клас facet присутній у локалі, і false у іншому випадку. Щоб використовувати дану функцію, необхідно підключити файл locale:
#include <locale> /* усе корисне включно з has_facet */

Приклади

Розглянемо простий приклад використання даної функції:
#include <locale> /* has_facet */
#include <iostream>
using namespace std ; /* друкуємо без std */

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 /* створюємо піддослідну локаль */
 locale loc ("uk_UA.UTF-8") ;
 
 /* перевіряємо піддослідну локаль 
 ** на наявність класу messages<wchar_t> 
 ** і виводимо відповідне повідомлення */
 if (has_facet< messages<wchar_t> > (loc))
 {
  cout << "У локалі " << loc.name() 
     << " мітиться facet-властивість messages<wchar_t>." 
     << endl ;
  
  const messages<wchar_t>& msg_facet = use_facet < messages<wchar_t> > (loc) ;
 }
 else
 {
  cout << "Локаль " << loc.name() 
     << " немає facet-властивість messages<wchar_t>." << endl ;
 }
 
 return 0 ;
}
Вивід програми наступний: cpp_std_has_facet_sample1-cxx_output
Категорії: