Шаблонний клас std::greater_equal призначений для порівняння двох об’єктів. Клас призначений для створення примірників функціональних об’єктів, тобто таких, які мають перевантажений оператор дужок (виклик функції). Оголошення класу виглядає приблизно наступним чином:
template <class T> struct greater_equal:
 binary_function <T,T,bool> 
{
 bool operator() (const T& x, const T& y) const 
 { return x>=y ; }
} ;
Перевантажений оператор дужок повертає true, якщо значення параметру x являється більшим або еквівалентним значенню параметра y, і false у іншому випадку. Щоб використовувати клас, необхідно у код підключити файл functional:
#include <functional> /* усе корисне разом з std::greater_equal */

Приклади

Розглянемо найпростіший приклад використання класу – пряме застосування до значення зміних.
#include <functional> /* greater_equal */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* друкуємо усе без std */

/* головна функція програми*/
int main (int argc, char** argv) 
{
 /* створюємо піддослідний примірник класу */
 greater_equal <int> dpred ;
 
 /* створюємо змінні для збереження значень */
 int a = 10 ,
   b = 10 ;
 
 /* тестуємо значення предикату
 ** відносно змінних */
 cout << a << " >= " << b << " : " << dpred (a, b) << endl ;
 
 /* змінюємо значення */
 -- a ;
 
 /* повторно тестуємо предикат */
 cout << a << " >= " << b << " : " << dpred (a, b) << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми: cpp_std_greater_equal_sample1-cxx
Категорії: