Шаблонний клас std::equal_to призначений для порівняння двох параметрів. Виступає функціональним об'єктом - тобто має перевантажений оператор дужок (виклику функції). Оголошення виглядає приблизно наступним чином:
template <class T> 
struct equal_to:
 binary_function <T,T,bool>
{
 bool operator() (const T& x, const T& y) const 
 { return x==y ; }
} ;
Перевантажений оператор дужок повертає true, якщо передані два параметри x i y еквівалентні. Використовується, наприклад, разом з алгоритмами файлу algorithm. Щоб використовувати даний клас функціональних об’єктів, слід у код підключити файл functional:
#include <functional> /* усе корисне разом з std::equal_to */

Приклади

Приклад #1

Розлянемо простий приклад використання класу.
#include <functional> /* equal_to */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* пишемо усе без std */

/* головна функція програми*/
int main (int argc, char** argv) 
{
 /* створюємо піддослідний примірник класу */
 equal_to <int> dpred ;
 
 /* створюємо змінні для збереження значень */
 int a = 10 ,
   b = a ;
 
 /* тестуємо їхню еквівалентність 
 ** за допомогою примірника equal_to */
 cout << a << " ?= " << b << " : " << dpred (a, b) << endl ;
 
 /* змінюємо значення змінних */
 a ++ ;
 b -- ;
 
 /* повторно тестуємо еквівалентність змінних */
 cout << a << " ?= " << b << " : " << dpred (a, b) << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми наступний: cpp_std_equal_to_sample1-cxx

Приклад #2

Рогзлянемо приклад використання даного класу разом з алгоритмом search.
#include <iostream> /* об'єкт cout */
#include <functional> /* equal_to */
#include <algorithm> /* алгоритм search */
#include <string> /* рядковий клас */
using namespace std ; /* пишемо усе без std */

/* головна функція програми*/
int main (int argc, char** argv)
{
 /* створюємо піддослідний примірник класу */
 equal_to <wchar_t> dpred ;
 
 /* створюємо піддослідні рядки */
 wstring str = L"Козача потилиця панам ляхам не хилиться." ;
 wstring srch = L"не" ;
 
 /* виконуємо пошук підрядка в рядку 
 ** з використанням придекату */
 wstring::iterator iter = search (str.begin(), str.end(), /* межі рядка */
                  srch.begin(), srch.end(), /* межі шуканого */
                  dpred) ; /* передаємо бінарний придекат */
                  
 /* перевіряємо результат і виводимо відповідне повідомлення */ 
 if (iter!=str.end())
 { cout << "Рядок знайдено." << endl ; }
 else
 { cout << "Рядок не знайдено." << endl ; }
 
 return 0 ;
}
Вивід програми наступний: cpp_std_equal_to_sample2-cxx
Категорії: