Шаблонний клас std::devides являється класом функціональних об’єктів, які виконують базові арифметичні операції з двома операндами-параметрами перевантаженого оператора дужок (виклик функції). Оголошення:
template <class T> struct divides:
 binary_function <T,T,T> 
{
 T operator() (const T& x, const T& y) const 
 { return x/y ; }
} ;
Перевантажений оператор дужок отримує передані параметри x i y і повертає значення, яке відображає результат виконання операції ділення над ними у даному типі. Параметр шаблону T вказує на тип параметрів і тип в якому зберігається повернене значення. Щоб використовувати клас std::divides необхідно підключити файл functional:
#include <functional> /* усе корисне разом з std::divides */

Приклади

Приклад #1

Розглянемо найпростіший приклад використання класу – пряме застосування до значення зміних.
#include <functional> /* std::divides */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
using namespace std ; /* друкуємо усе без std */

/* головна функція програми*/
int main (int argc, char** argv) 
{
 /* створюємо піддослідний примірник класу */
 divides <int> dpred ;
 
 /* створюємо змінні для збереження значень */
 int a = 12 ,
   b = 2 ;
 
 /* тестуємо значення предикату
 ** відносно змінних */
 cout << a << " / " << b << " -> " << dpred (a, b) << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми: cpp_std_divides_sample1-cxx
Категорії: