Шлях до директорії побудови, яка обробляється в даний момент.

Дана змінна містить значення повного абсолютного шляху до директорії побудови, яка обробляється системою CMake. Кожна директорія додана за допомогою команди add_subdirectory() створить відповідну бінарну директорію у дереві директорій побудови і дана змінна існує поки вона обробляється. Для побудови всередині дерева джерельного вихідного коду дана змінна містить поточну директорію вихідного джерельного коду.

Під час запуску CMake за допомогою команди cmake -P, система встановлює змінні CMAKE_BINARY_DIR, CMAKE_SOURCE_DIR, CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR і CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR у значення поточної робочої директорії.

Оригінал

Оригінал документу розміщений за адресою https://cmake.org/cmake/help/latest/variable/CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR.html#variable:CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR.