Вмикає тестування для поточної і дочірніх директорій.

Сигнатура

enable_testing()

Опис

Дана команда повинна розміщуватись у корені дерева вихідного джерельного коду через те що програма ctest очікує знайти тестові файли у корені дерева каталогів коду.

Дана команда автоматично викликається під час підключення модулю CTest, за вийнятком випадку коли вимкнений параметр BUILD_TESTING.

Додатково у документації по команді add_test().

Приклад використання

Приклад використання даної комнади можна за посиланням на файл GitHub репозиторію https://github.com/yuriysydor1991/kytok.org.ua-gtest-w-cmake-intro/blob/1.0.0/CMakeLists.txt#L32 демонстративного проекту, який використовувався у статті GTest легкий старт разом з CMake і прикладами.

Оригінал документу

Оригінал документу розміщений за адресою https://cmake.org/cmake/help/latest/command/enable_testing.html.