Привіт усім! В даній статті розглядаються правила розпізнавання шаблонів командним інтерпретатором Bash (Bourne Again SHell).

Шаблони

Будь-який символ, який присутній у шаблоні, відмінний від спеціальних символів описаних нижче, означають себе. Бек-слеш (“\”) забирає спеціальне значення наступного символу і сам символ зворотнього-слешу (“\”) не враховується при співставлені шаблону. Спеціальні символи шаблону повинні міститись після зворотнього-слешу, якщо вони повинні співставлятись літерально (без спеціального значення). Спеціальні символи шаблонів мають наступні значення:
 • * - позначає будь-який рядок, включаючи нульової довжини;
 • ? - позначає будь-який один символ;
 • [...] - позначає будь-який з символів, які перелічені в квадратних дужках. Пара символів, які розділені знаком тире (“-” або мінус) позначає проміжок, який міститься між символами — будь-який символ, який попадає між даними двома символами включно, використовуючи поточну локаль і набір символів, буде відображати дану частину шаблону. Якщо перший символ, який міститься після символу відкриття квадратних дужок (“[”), являється “!” або “^”, в такому разі шаблон буде співпадати з символами, які не містяться в наборі символів, вказаних в даних квадратних дужках. Символ “-” може міститись в шаблоні (не позначаючи проміжок), якщо він стоїть першим або останнім в списку. В списку може міститись символ “]”, який не відображає спеціального значення, якщо він стоїть першим в списку. Порядок сортування символів у проміжку символів визначається поточними налаштуваннями локалі і значеннями змінних командного рядка LC_COLLATE i CL_ALL, якщо дані встановлені. Наприклад, якщо поточна локаль — “С”, шаблон “[a-dx-z]” являється еквівалентним “[abcdxyz]”. Багато локалей сортують символи в словниковому порядку, і у них шаблон “[a-dx-z]” не являється еквівалентним “[abcdxyz]”; натомість, він може бути еквівалентним, наприклад, [aBbCcDdxXyYz]. Для того, щоб примусити командний інтерпретатор використовувати традиційний проміжки символів у виразах квадратних дужок, слід встановити використання “С”-локалі, встановлюючи значення змінних середовища LC_COLLATE або LC_ALL у значення “С”, або увімкнути опцію командного інтерпретатора globasciiranges. Всередині виразу квадратних дужок, можна вказати класи символів використовуючи синтаксис “[[:клас:]]”, де “клас” являє собою один з наступних класів, визначених у стандарті POSIX:
  • alnum” — означає усі букви в верхньому і нижньому регістрах, включаючи цифри від 0 до 9;
  • alpha” — усі букви в верхньому і нижньому регістрах (“A-Za-z”);
  • ascii” — символи ASCII;
  • blank” — символ пробілу і табуляції (“ \t”);
  • cntrl” — контрольні символи;
  • digit” — усі цифри від (0-9);
  • graph” — візуальні символи (усе крім пробілів і контрольних символів);
  • lower” — усі літери нижнього регістру (a-z);
  • print” — візуальні символи і символи пробілів;
  • punct” — символи пунктуації (,.:\][; і інше);
  • space” — усі символи пробілів включаючи символи переходу на новий рядок;
  • upper” — усі літери верхнього регістру (A-Z);
  • word” — символи слів (усі цифри і букви разом з символом підкреслення);
  • xdigit” — символи, які відображають шістнадцяткові цифри (0-9A-Fa-f).
  Клас символу співпадає з будь-яким символом даного класу. Всередині шаблону альтернативи (себто квадратних дужок) може міститись клас еквівалентності, який визначається синтаксисом "[=c=]". Він співпадає з усіма символами, які мають те саме значення (як визначено в поточній локалі) що і вказаний символ “с”. За допомогою синтаксису “[.символ.]” можна розпізнавати символи по POSIX-назві символу “символ”. Наприклад, шаблон “[[.backslash.]]“ буде розпізнавати символ “\”. До них також відносять:
  Ім'я символуСимволКлас символу
  NUL cntrl
  SOH cntrl
  STX cntrl
  ETX cntrl
  EOT cntrl
  ENQ cntrl
  ACK cntrl
  alert cntrl
  backspace cntrl
  tab cntrl, space, blank
  newline cntrl, space
  vertical-tab cntrl, space
  form-feed cntrl, space
  carriage-return cntrl, space
  SO cntrl
  SI cntrl
  DLE cntrl
  DC1 cntrl
  DC2 cntrl
  DC3 cntrl
  DC4 cntrl
  NAK cntrl
  SYN cntrl
  ETB cntrl
  CAN cntrl
  EM cntrl
  SUB cntrl
  ESC cntrl
  IS4 cntrl
  IS3 cntrl
  IS2 cntrl
  IS1 cntrl
  space space, print, blank
  exclamation-mark!punct, print, graph
  quotation-markpunct, print, graph
  number-sign#punct, print, graph
  dollar-sign$punct, print, graph
  percent-sign%punct, print, graph
  ampersand&punct, print, graph
  apostrophe'punct, print, graph
  left-parenthesis(punct, print, graph
  right-parenthesis)punct, print, graph
  asterisk*punct, print, graph
  plus-sign+punct, print, graph
  comma,punct, print, graph
  hyphen-punct, print, graph
  period.punct, print, graph
  slash/punct, print, graph
  zero0digit, xdigit, print, graph
  one1digit, xdigit, print, graph
  two2digit, xdigit, print, graph
  three3digit, xdigit, print, graph
  four4digit, xdigit, print, graph
  five5digit, xdigit, print, graph
  six6digit, xdigit, print, graph
  seven7digit, xdigit, print, graph
  eight8digit, xdigit, print, graph
  nine9digit, xdigit, print, graph
  colon:punct, print, graph
  semicolon;punct, print, graph
  less-than-sign<punct, print, graph
  equals-sign punct, print, graph
  greater-than-sign>punct, print, graph
  question-mark?punct, print, graph
  commercial-at@punct, print, graph
  left-square-bracket[punct, print, graph
  backslash\punct, print, graph
  right-square-bracket]punct, print, graph
  circumflex^punct, print, graph
  underscore_punct, print, graph
  grave-accent`punct, print, graph
  left-curly-bracket{punct, print, graph
  vertical-line|punct, print, graph
  right-curly-bracket}punct, print, graph
  tilde~punct, print, graph
  DEL cntrl
Якщо увімкнена опція командного рядка extglob, Bash буде розпізнавати шаблони з розширеними можливостями, які вказані у наступному списку (даний режим шаблонів також включається за використанням оператора “=~”). Термін “список-шаблонів” являють собою один або більше шаблонів, розділених символом “|”. Складні шаблони можуть бути сформованими, використовуючи наступні під-шаблони:
 • ?(список-шаблонів) — відображає нуль або один випадок вказаних шаблонів;
 • *(список-шаблонів) — відображає нуль або множину випадків вказаного шаблону;
 • @(список-шаблонів) — відображає один випадок з вказаних шаблонів;
 • +(список-шаблонів) — відображає один або більше випадків вказаних шаблонів;
 • !(список-шаблонів) — відображає будь-що, окрім вказаних шаблонів;

Приклади

Розглянемо наступний простий приклад порівняння довільних рядків з шаблонами:
#!/bin/bash 

# створюємо змінну для використання з шаблоном 
str="this script is from kytok.org.ua" 
pattern='[[:alpha:]]*kytok.org.ua' 

# використовуємо шаблон з класом до рядка символів 
if [[ $str = $pattern ]] 
then 
 echo "рядок '$str' співпадає з шаблоном '$pattern'" 
else 
 echo "рядок '$str' не співпадає з шаблоном '$pattern'" 
fi 

# змінюємо значення змінної str 
str="1 script is from kytok.org.ua" 
pattern='[[.one.]]*' 

# використовуємо POSIX-ім'я символу в шаблоні 
if [[ $str = $pattern ]] 
then 
 echo "рядок '$str' співпадає з шаблоном '$pattern'" 
else 
 echo "рядок '$str' не співпадає з шаблоном '$pattern'" 
fi 

# неподібний шаблон 
if [[ $str = *[[.two.]]* ]] 
then 
 echo "рядок '$str' співпадає з шаблоном '*[[.two.]]*'" 
else 
 echo "рядок '$str' не співпадає з шаблоном '*[[.two.]]*'" 
fi
Після виконання вказаного скрипта, ми отримаємо наступний вивід на екран (скрипт знаходиться у файлі pattern_test.sh): [caption id="attachment_866" align="aligncenter" width="1268"]Вивід простого скрипта, який показує використання шаблонів у командному інтерпретаторі Bash Вивід простого скрипта, який показує використання шаблонів у командному інтерпретаторі Bash[/caption] Розглянемо приклад з використанням оператора розширених шаблонів:
#!/bin/bash

# перевіряємо, чи подібний переданий параметр
# до IPv4 інтернет-адреси
if [[ "$1" =~ ^((([[:digit:]]{1,3})\.){3}[[:digit:]]{1,3})$ ]]
then
 echo "Рядок $1 подібний до IPv4 адреси"
else
 echo "Рядок $1 не подібний до IPv4 адреси"
fi
Даний скрипт перевіряє перший переданий параметр скрипта на подібність до IPv4-адреси, але він не перевіряє її валідність — тобто можливість її застосування до реальної машини в мережі. Символ “^” - означає початок символьного рядка, а символ “$” - його кінець. Всередині шаблону використано клас символів “digit” для розпізнавання усіх цифр від 0-9. Конструкція “{1,3}” означає співпадання попереднього шаблону від одного до трьох разів включно (в нашому випадку це повинні бути цифри). Конструкція “{3}” вказує на необхідну кількість співпадань шаблону, який стоїть перед нею. Тобто конструкція “([[:digit:]]{1,3}\.)” (від однієї до трьох цифр після яких йде символ крапки) повинна повторюватися три рази в рядку символів (якщо після неї стоїть конструкція “{3}”). Після трьох повторень цифр з крапками в кінці, повинно розміщуватись від однієї до трьох цифр без будь-яких символів за ними, на що вказує частина шаблону “[[:digit:]]{1,3})$”. Виконання даного скрипта може вивести наступний результат в командний рядок (файл скрипта називається “ext_pattern_test.sh”): [caption id="attachment_867" align="aligncenter" width="946"]Вивід простого скрипта, який показує використання шаблонів інтерпретатора Bash для розпізнавання IPv4 інтернет адреси Вивід простого скрипта, який показує використання шаблонів інтерпретатора Bash для розпізнавання IPv4 інтернет адреси[/caption]