Синтаксис

<service android:enabled=["true" | "false"]
     android:exported=["true" | "false"]
     android:icon="графічний ресурс"
     android:isolatedProcess=["true" | "false"]
     android:label="текстовий ресурс"
     android:name="текст"
     android:permission="текст"
     android:process="текст" >

Міститься у

<application>

Містить

<intent-filter>

Опис

Оголошує сервіс (потомок класу Service) як один з компонентів програми. На відміну від дій, сервіси не мають інтерфейсу користувача. Вони використовують для реалізування затратних у часі операцій, або використовуватись в якості комунікаційного мосту між програмами.

Атрибути

android:enabled Вказує на можливість створення примірника сервісу системою для значення true. Якщо ви бажаєте щоб система не змогла створювати примірники даного сервісу встновлюйте значення у false. У компоненті міститься глобальне налаштування даного атрибуту. Якщо ви бажаєте, щоб система змогла створювати примірники сервісу, встановіть дане значення у true. android:exported Даний атрибут дозволяє (true) або забороняє (false) виклик даного сервісу компонентами інших програм для взаємодії. Якщо дане значення встановлено у false, тільки компоненти даної програми зможуть запускати сервіс. Значення за умовчанням залежить від встановлених вільтрів намірів поточного сервісу. Відсутність будь-яких фільтрів вказує, що вони можуть бути викликаними тільки за допомогою вказування повного імені класу сервісу. Це означає, що він призначений тільки для внутрішнього використання, отже стандартне значення для цього атрибуту — false. Присутність будь-яких фільтрів для сервісу, встановлює дане значення у true. android:icon Малюнок який представляє сервіс. Даний атрибут повинен бути встановленим у посилання на графічний ресурс, який містить зображення. Стандартне значення являється встановлене у елементі . android:isolatedProcess Якщо даний атрибут встановлений у true, поточний сервіс буде працювати в спеціальному процесі, який буде ізольованим від інших. Єдиний зв'язок з ним встановлюється через Service API. android:label Ім'я сервісу який може бути відображений для користувачів. Якщо даний атрибут не встановлено, використовується мітка з елементу <application>. android:name Ім'я потомка класу Service, який реалізовує функціонал сервісу. Дане значення повинне містити повний специфікатор класу включно з пакетами програми, наприклад “com.example.project.RoomService”. android:permission Ім'я права доступу, яке повинен мати компонент для запуску або зв'язування з сервісом. Якщо клієнт немає права — він не може використовувати даний сервіс. android:process Ім'я процесу в якому буде виконуватись сервіс. За звичайних обставин, усі компоненти програми виконуються у стандартному процесі, створеному для програми.