Синтаксис

<receiver android:enabled=["true" | "false"]
     android:exported=["true" | "false"]
     android:icon="графічний ресурс"
     android:label="текстовий ресурс"
     android:name="текст"
     android:permission="текст"
     android:process="текст" >

</receiver>

Міститься у

<application>

Може містити

<intent-filter> <meta-data>

Опис

Оголошує отримувач глобальних повідомлень (потомок класу BroadcastReceiver) в якості компоненту програми. Отримувачі повідомлень дозволяють програмам отримувати наміри, які є загальносистемними або надіслані іншими програмами, навіть якщо інші компоненти програми не працюють. Існує два способи оголосити отримувач повідомлень для системи і один з них полягає у оголошення отримувача у маніфест файлі за допомогою даного елементу. Інший полягає у динамічному створенні отримувача в коді програми і реєстрування його за допомогою методу Context.registerReceiver().

Атрибути

android:enabled Даний атрибут дозволяє (для значення true) створювати примірники даного отримувача операційною системою. android:exported Даний атрибут визначає чи може поточний отримувач повідомлень отримувати їх ззовні програми. Якщо даний атрибут встановлено у false, отримувач повідомлень буде отримувати тільки повідомлення, які надіслані компонентами поточної програми, або програми з таким ж ідентифікатором користувача. android:icon Іконка, яка представляє поточний отримувач. Даний атрибут повинен бути встановленим в якості посилання на графічний ресурс, який містить зображення. android:label Читабельна для користувача мітка, яка представляє поточний отримувач повідомлень. Якщо даний атрибут не встановлено, береться значення аналогічно атрибуту елементу >application<. android:name Ім'я класу, яке реалізовує даний отримувач повідомлень, потомок класу BroadcastReceiver. Даний атрибут повинен мітити повне ім'я класу, включно з його розміщенням в пакетах. android:permission Ім'я дозволу, який повинні мати ініціатори повідомлень, щоб надсилати наміри до поточного отримувача. Якщо даний атрибут не встановлено, обирається значення, яке встановлено в елементі >application< аналогічного атрибуту. Якщо ніяке з даних значень не встановлено, отримувач не буде захищений правилами. android:process Ім'я процесу, у якому повинен виконуватись поточний отримувач повідомлень. Зазвичай, усі компоненти програми виконуються у стандартному процесі, створеному для програми.