Синтаксис

<permission android:description="текстовий ресурс"
      android:icon="графічний ресурс"
      android:label="текстовий ресурс"
      android:name="текст"
      android:permissionGroup="рядок"
      android:protectionLevel=["normal" | "dangerous" | 
                   "signature" | "signatureOrSystem"] />

Міститься у

<manifest>

Опис

Оголошує правило безпеки, яке може бути використане для обмеження доступу до певних компонентів або функцій даної або іншої програми.

Атрибути

android:description Зрозумілий для користувача опис дозволів, більш довший і детальний ніж мітка. Він може бути відображений для опису правила доступу для користувача — наприклад, коли користувача попросив надати права для іншої програми. Даний атрибут повинен бути встановленим у посилання на текстовий ресурс, на відміну від атрибуту label, значення даного атрибуту не може бути звичайним текстом. android:icon Посилання на графічний ресурс, який містить іконку, яка представляє дани дозвіл. andriud:label Ім'я дозволу, яке може бути представленим користувачам. Для зручності, даний атрибут може бути встановленим у значення звичайного тексту. Однак, коли програма публікується, його потрібно встановити у посилання на текстовий ресурс. android:name Ім'я дозволу. Даний атрибут являється ім'ям, яке буде використовуватись у коді, наприклад, у елементі і атрибуті permission компонентів програми. Дане ім'я повинне бути унікальним, з використанням Java-стилю, наприклад “com.example.project.PERMITED_ACTION”. android:permissionGroup Присвоює дане правило до групи. Значення даного атрибуту являється ім'ям групи, яка повинна бути оголошеною за допомогою елементу , у даній чи іншій програмі. Якщо даний атрибут не встановлено, дозвіл не відноситься до будь-якої групи. android:protectionLevel Характеризує потенціальний ризик, який відноситься до даного дозволу і вказує на процедуру, якій система повинна слідувати для визначення, чи надавати його програмам, яким він необхідний. Значення можу бети встановленим в одне з наступних значень:
 • normal — значення за умовчанням. Доступ з невеликим ризиком, який надається програмам, які його потребують, ізольовані низькорівневі функції, з мінімальним ризиком для інших програм, системи чи користувача.
 • dangerous — доступ з вищим ризиком, який надається іншим програмам доступ до приватних даних користувача, або контроль над пристроєм, що може негативно вплинути на нього. Через те, що даний тип дозволу впроваджує певний потенційний ризик, система може не надавати його для програм, які це потребують.
 • signature — Дозвіл який система надає тільки програмам, підпис сертифікату яких, співпадає з поточним підписом сертифікату програми.
 • signatureOrSystem — дозвіл, який система передає тільки програмам, які є в зображенні системи Android, або підписані таким ж сертифікатом, як програма, яка оголосила даний дозвіл.