Синтаксис

<activity android:allowEmbedded=["true" | "false"] 
     android:allowTaskReparenting=["true" | "false"] 
     android:alwaysRetainTaskState=["true" | "false"] 
     android:autoRemoveFromRecents=["true" | "false"] 
     android:banner="візуальний ресурс" 
     android:clearTaskOnLaunch=["true" | "false"] 
     android:configChanges=["mcc", "mnc", "locale", 
                 "touchscreen", "keyboard", "keyboardHidden", 
                 "navigation", "screenLayout", "fontScale", 
                 "uiMode", "orientation", "screenSize", 
                 "smallestScreenSize"] 
     android:documentLaunchMode=["intoExisting" | "always" | 
                 "none" | "never"] 
     android:enabled=["true" | "false"] 
     android:excludeFromRecents=["true" | "false"] 
     android:exported=["true" | "false"] 
     android:finishOnTaskLaunch=["true" | "false"] 
     android:hardwareAccelerated=["true" | "false"] 
     android:icon="візуальний ресурс" 
     android:label="текстовий ресурс" 
     android:launchMode=["multiple" | "singleTop" | 
               "singleTask" | "singleInstance"] 
     android:maxRecents="ціле число" 
     android:multiprocess=["true" | "false"] 
     android:name="текст" 
     android:noHistory=["true" | "false"] 
     android:parentActivityName="текст" 
     android:permission="текст" 
     android:process="текст" 
     android:relinquishTaskIdentity=["true" | "false"] 
     android:screenOrientation=["unspecified" | "behind" | 
                   "landscape" | "portrait" | 
                   "reverseLandscape" | "reversePortrait" | 
                   "sensorLandscape" | "sensorPortrait" | 
                   "userLandscape" | "userPortrait" | 
                   "sensor" | "fullSensor" | "nosensor" | 
                   "user" | "fullUser" | "locked"] 
     android:stateNotNeeded=["true" | "false"] 
     android:taskAffinity="текст" 
     android:theme="ресурс або тема" 
     android:uiOptions=["none" | "splitActionBarWhenNarrow"] 
     android:windowSoftInputMode=["stateUnspecified", 
                    "stateUnchanged", "stateHidden", 
                    "stateAlwaysHidden", "stateVisible", 
                    "stateAlwaysVisible", "adjustUnspecified", 
                    "adjustResize", "adjustPan"] >  

</activity>

Міститься у

<application>

Містить

<intent-filter> <meta-data>

Опис

android:allowEmbedded Вказує на те, що дія може бути запущеною, як вбудований потомок іншої дії. Конкретніше у випадку, коли потомок міститься в контейнері на подобі Display, на іншій дії. Наприклад, дії які використовуються для користувацьких повідомлень Wear повинні оголосити даний атрибут, щоб Wear зміг відобразити дію у його контекстному потоці. Значення за умовчанням — false. android:allowTaskReparenting Чи дія може переміщатися від завдання, в якому вона була створена до завдання, яке має таку ж групу, при її переході на передній план — “true” якщо так і “false” якщо ні. Якщо даний атрибут не встановлено, значення встановлюється атрибутом allowTaskReparenting елементу . Значення за умовчанням “false”. android:alwaysRetainTaskState True, якщо стан завдання, у якому розміщується дія, буде завжди підтримуватись системою, і false, коли при певних обставинах система може відновити початковий стан завдання. Значення за умовчанням — false. Даний атрибут значущий тільки для головної дії завдання, і ігнорується для усіх інших типів дій. android:autoRemoveFromRecents Даний показник визначає чи будуть усі дія відображатися у списку відкритих вікон поки остання дія не буде завершеною. Якщо значення встановлено у true — завдання автоматично видаляється з списку вікон. Даний атрибут перезаписує використання FLAG_ACTIVITY_RETAIN_IN_RECENTS. Приймається тільки булеве значення: true або false. android:banner Графічний ресурс який відіграє роль розширеного графічного банера для елементу. Оскільки банер відображається на домашньому екрані, він повинен бути вказаний для програм з дією, яка обробляє намір CATEGORY_LEANBACK_LAUNCHER. Даний атрибут повинен бути встановлений у посилання на графічний ресурс, який містить зображення. Не існує стандартного банера. android:clearTaskOnLaunch Визначає, чи дії будуть видалені з завдання, окрім кореневої, під час перезапуску з домашнього екрану системи — true, якщо завдання повинне завжди оновлюватись до кореневої дії і false якщо ні. Стандартне значення для даного параметру — false. Даний атрибут значущий тільки для дій, які починають нове завдання (коренева дія) і ігнорується для усіх інших дій. Припустимо, наприклад, що запущено дія P з домашнього екрану системи, і від неї переходить на дію Q. Далі користувач натискає на кнопку Home і повертається до дії P. За звичайних обставин, користувач побачить дію Q, оскільки це останнє що вони виконували у завданні P. Однак, якщо у дії P даний прапорець встановлено у true, усі дії поверх нього (Q у даному випадку) видаляються після натискання Home і завдання переходить на задній план. Отож користувач споглядає дію P, коли повертається до завдання. android:configChanges Перераховує зміни конфігурації, які дія повинна обробляти самостійно. Коли відбуваються зміни конфігурації під час виконання програми, дія презапускається за умовчанням, але вказані конфігурації у даному атрибуті, не спричинять перезапуск програми. Замість цього, дія залишається працюючою і викликається її метод onConfigurationChanged(). Використовуйте даний атрибут з обережністю. Будь-які або усі з наступних можливих значень являються валідними значеннями для даного атрибуту. Множинні значення розділяються символом “|”, наприклад, “locale|navigation|orientation”.
 • mcc — змінився код країни IMSI — знайдено SIM-карту і оновлено MCC.
 • mnc — змінився код мережі IMDI (MNC) — знайдено SIM-карту і оновлено MNC.
 • locale — змінилась локаль — користувач обрав нову мову, в які повинен відображатись текст.
 • touchscreen — змінися детектор екрану (зазвичай це не повинно відбуватись).
 • keyboard — змінився тип клавіатури, наприклад, користувач під'єднав зовнішню фізичну клавіатуру.
 • keyboardHidden — змінився стан клавіатури, наприклад, користувач приховав клавіатуру.
 • navigation — змінився тип навігації (зазвичай це не повинно траплятись).
 • screenLayout — змінився екран — це може означати активацію іншого екрану.
 • frontScale — змінився фактор розміру шрифту — користувач обрав новий глобальний розмір шрифту.
 • uiMode — змінився режим інтерфейсу користувача — дана подія може виникнути, коли користувач поміщає пристрій у спеціальний роз'єм в авто.
 • orientation — змінилась орієнтація положення екрану — користувач обернув пристрій (за даним прапорцем необхідно також визначати screenSize, оскільки змінюються також розміри екрану).
 • screenSize — поточний доступний екран змінив свій розмір.
 • smallestScreenSize — змінився фізичний розмір екрану. Це означає зміну у розмірі незважаючи на орієнтацію екрану, отож дана подія відбувається при зміні самого фізичного екрану, наприклад, активацію зовнішнього екрану.
 • layoutDirection — зміна орієнтації макету. Наприклад, зміна з лівостороннього (left-to-right — LTR) на правосторонню (right-to-left RTL).
Усі дані події зміни конфігурації, можуть впливати на значення ресурсів, які доступні для програми. Після виклику onConfigurationChanged(), зазвичай необхідно повторно отримати усі ресурси (включаючи макети, графічні ресурси в так далі), для коректного відображення змін. android:documentLaunchMode Вказує, як новий примірник дії повинен бути доданий до завдання кожного разу, коли вона запускається. Цей атрибут дозволяє користувачу утримувати декілька документів за допомогою однієї програми. Він має чотири легітимних значення:
 • intoExisting — дія повторно використовує існуюче завдання для документу. Використання даного значення таке ж, як після встановлення прапорця FLAG_ACTIVITY_NEW_DOCUMENT, без встановленого FLAG_ACTIVITY_MULTIPLE_TASK.
 • always — дія створює нове завдання для документу, навіть якщо документ вже відкрито.
 • none — дія не створює нове завдання. Дане значення являється стандартним для даного атрибуту, що створює нове завдання коли встановлено прапорець FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK. Список програм трактує дію як зазвичай: він відображає одне завдання для програми, яке відкривається з дії, яка відкрила дану.
 • never — дія не запускається з новим документом, навіть якщо об'єкт наміру містить прапорець FLAG_ACTIVITY_NEW_DOCUMENT.
andriod:enabled Встановлює чи операційна система може створити дію — true і false якщо ні. Значення за умовчанням — true. android:excludeFromRecents Встановлює чи завдання може бути ініціалізованим даною дією повинно бути видаленим з списку останніх запущених програм. android:exported Даний атрибут визначає можливість створення даної дії з інших програм — true, і false для заборони. android:finishOnTaskLaunch Даний атрибут встановлює чи існуючий примірник дії повинен бути закритим, коли користувач запустив її завдання (обрав дане завдання на домашньому екрані) — true, якщо вона повинна бути закритою, і false якщо ні. android:hardwareAccelerated Чи використовувати апаратне прискорення для відображення даної дії. android:icon Іконка яка представляє дію. Дана іконка відображається для користувачів під час необхідності представлення дії на екрані. android:label Мітка, яка буде відображатись для користувачів на екрані, коли дія повинна бути представленою користувачу. android:launchMode Даний атрибут встановлює тип запуску дії. Існують чотири режими: standart, singleTop, singleTask, singleInstance. Standart являється режимом за умовчанням. Дія з режимами standart або single може запускатись декілька разів. Примірник дії може належати будь-якому завданню і може розміщуватись будь-де у стеку дій. Відрізняються дані режими тільки одним аспектом: кожного для задоволення наміру для дії з режимом standard, створюється новий примірник класу. Для режиму “singleTop”, дія також може бути створеною для обробки наміру, однак, якщо цільове завдання вже має відповідний примірник дії, вона отримає новий примірник наміру (виклик onNewIntent()) і новий примірник не створюється. Для режимів singleTask i singleInstance також відрізняються одним аспектом: режим singleTask дозволяє іншим діям бути частиною її завдання; для режиму singleInstance з іншого боку, не дозволяється іншим діям бути частинами даного завдання. android:maxRecents Максимальне число завдань для поточної дії. Коли досягнуто дану кількість завдань, система видаляє останній примірник дії. Значення за умовчанням — 16, приймаються значення від 1 до 50 (25 на пристроях з невеликою кількістю пам'яті). android:multiprocess Коли, примірник дії може бути вбудованим у процес компоненту, який її запустив, для значення true. Стандартне значення false. android:name Ім'я класу, який реалізовує дію, потомок класу Activity. Значення атрибуту повинно вказувати на повний кваліфікатор класу (наприклад, “com.example.project.ExtracurricilarActivity”). Можливе скорочення за допомогою символу крапки перед назвою класу — в такому випадку шлях крізь пакети береться з елементу <manifest>. android:noHistory Чи дана дія повинна бути видаленою з стеку дій і закритою, коли користувач переміщується на іншу дію і поточна не видима для нього. Значення за умовчанням — false. android:parentActivityName Ім'я логічного батьківського класу дії. android:permission Ім'я дозволу, який необхідно мати клієнтам, для запуску поточної дії. Якщо клієнт немає даного доступу — об'єкт наміру не буде доставлено до даної дії. android:process Ім'я процесу, у якому буде виконуватися дія. Зазвичай, усі компоненти у програмі виконуються у стандартному процесі, який створений для програми і ви не потребуєте використовувати даний атрибут. Але за необхідності, ви можете перезаписати стандартне значення ім'я процесу за допомогою цього атрибуту, що дозволить вам розділити компоненти програми між різними процесами. android:relinquishTaskIdentity Даний атрибут визначає поведінку передачі ідентифікаторів завдання і об'єкту наміру до дії, яка знаходиться над поточною позицією у стеку дій. Дана операція продовжується поки не зустрінеться дія, у якої даний параметр встановлений у false. android:screenOrientation Орієнтація екрану дії на пристрої. Атрибут може приймати наступні значення:
 • unspecified. Значення за умовчанням. Система обирає орієнтацію. Вибір системи на різних пристроях може змінюватись.
 • behind. Така ж орієнтація поточної дії, як у дії, що знаходиться позаду у стеку. Portrait. Книжна орієнтація екрану.
 • reverseLandscape. Альбомна орієнтація у зворотньому напрямку від звичайної альбомної орієнтації.
 • reversePortrait. Книжна орієнтація у зворотньому порядку від книжної.
 • sensorLandscape. Альбомна орієнтація, але може бути оберненою в залежності від сенсору пристрою.
 • userLandscape. Альбомна орієнтація, але може бути нормальною або зворотньою, в залежності від сенсору пристрою.
 • userPortrait. Книжна орієнтація, але може бути нормальною або зворотньою в залежності від сенсору пристрою.
 • sensor. Орієнтація визначається за допомогою сенсора орієнтації пристрою.
 • fullSensor. Орієнтація визначається за допомогою сенсору пристрою для будь-яких з 4 орієнтацій.
 • nosensor. Орієнтація визначається без посилання на фізичний сенсор орієнтації.
 • user. Якщо користувач зафіксував орієнтацію, вона визначається даною.
 • fullUser. Якщо користувач зафіксував орієнтацію, вона визначається даною, в іншому випадку дозволяються будь-яка з чотирьох можливих орієнтацій.
 • locked — фіксує орієнтацію у поточній позиції.
android:stateNotNeeded Даний атрибут визначає, чи поточна дія може бути перезапущеною без зберігання її стану (для true). Значення за умовчанням — false. android:taskAffinity Ім'я завдання, до якого повинна групуватись поточна дія. Дії, які відносяться до однієї групи, концептуально відносяться до одного завдання. android:theme Посилання на ресурс стилю, який визначає тему дії. android:uiOptions Додаткові опції до інтерфейсу дії. Значення повинно бути одним з наступних:
 • none. Відсутність додаткових опцій. Це значення за умовчанням.
 • splitActionBarWhenNarrow. Створює панель знизу екрану для відображення пунктів можливих операцій.
android:windowSoftInputMode Як головне вікно дії взаємодіє з вікном м'якої екранної клавіатури. Налаштування для цього атрибуту впливає на:
 • стан м'якої клавіатури — вона прихована або видима коли дія отримала фокус користувача;
 • виконуються вирівнювання відносно головного вікна дії — вона змінює свій розмір для виділення простору клавіатурі.
Значення даного атрибуту можуть бути наступними (множина значень розділяється символом “|”):
 • stateUnspecified. Стан м'якої клавіатури не визначено. Система самостійно обере відповідний стан або буде опиратись на налаштування теми.
 • stateUnchanged. М'яка клавіатура утримується у попередньому стані, коли дія виходить на передній план.
 • stateHidden. М'яка клавіатура являється прихованою, коли користувач переходить на дану дію.
 • stateAlwaysHidden. М'яка клавіатура завжди прихована.
 • stateVisible. М'яка клавіатура являється видимою, коли це необхідно.
 • stateAlwaysVisible. М'яка клавіатура являється видимою коли користувач переходить на дану дію.
 • adjustUnspecified. Дозволяє системі обирати чи головне вікно дії буде змінювати розмір для створення простору клавіатурі, або простір буде створюватись за рахунок контенту вікна.
 • adjustResize. Головне вікно програми завжди змінює свій розмір для виділення простору для клавіатури.
 • adjustPan. Головне вікно програми не змінює свій розмір. Простір виділяється через зменшення кількості контетну.